Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 20 listopada 2017 r.

imieniny: Anatol, Edyta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 511386 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 441688 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Olsztyn Wykaz obwodów objętych zamówieniem: Lp. PPE Nr odbiorcy Adres punktu poboru energii elektrycznej - (Miejscowość) Moc umowna [kW] 1 ENID_3041001653 304000107 Biskupice ST-66 8,0 2 ENID_3041001658 304000108 Biskupice Olsztyńska ST-218 3,0 3 ENID_3041001659 304000109 Biskupice ST-278 2,0 4 ENID_3041001660 304000110 Biskupice Nowe ST-277 4,0 5 ENID_3041001662 304000111 Biskupice Zrębska ST-276 2,0 6 ENID_3041001664 304000112 Bukowno ST-58 6,0 7 ENID_3041001744 304000113 Ciecierzyn ST-299 5,0 8 ENID_3041001678 304000114 Joachimów ST-212 2,0 9 ENID_3041001679 304000115 Krasawa ST-293 3,0 10 ENID_3041001680 304000116 Kusięta ST-87 6,0 11 ENID_3041001701 304000117 Kusięta ST-648 4,0 12 ENID_3041001703 304000118 Kusięta ST-86 3,0 13 ENID_3041001704 304000119 Odrzykoń ST-211 1,0 14 ENID_3041001705 304000120 Olsztyn ul. Napoleona ST-650 10,0 15 ENID_3041001706 304000121 Olsztyn ul. Kopernika ST-242 10,0 16 ENID_3041001707 304000122 Olsztyn ul. Mstowska ST-647 9,0 17 ENID_3041001708 304000123 Olsztyn ul. Sienkiewicza ST-649 9,0 18 ENID_3041001709 304000124 Olsztyn ul. Polna ST-955 8,0 19 ENID_3041001711 304000125 Przymiłowice ST-111 9,0 20 ENID_3041001712 304000126 Przymiłowice ST-230 4,0 21 ENID_3041001713 304000127 Przymiłowice ST-83 3,0 22 ENID_3041001714 304000128 Skrajnica ST-150 4,0 23 ENID_3041001715 304000129 Turów ST-641 3,0 24 ENID_3041001727 304000130 Turów ST-38 6,0 25 ENID_3041001755 304000131 Turów ST-39 1,0 26 ENID_3041001756 304000132 Zrębice ST-47 4,0 27 ENID_3041001757 304000133 Zrębice ST-48 4,0 28 ENID_3041001758 304000134 Zrębice ST-49 4,0 29 ENID_3041001759 304000135 Zrębice ST-846 3,0 30 ENID_3041001687 304000136 Olsztyn ST-743 5,0 31 ENID_3041001760 304000137 Turów ST-182 5,0 32 ENID_3041001761 304000138 Ruiny Zamku ST-246 6,0 33 ENID_3041001762 304000139 Kusięta ST-971 3,0 34 ENID_3041001691 304000140 Olsztyn ST-764 1,0 35 ENID_3041001692 304000141 Odrzykoń ST-978 2,0 36 ENID_3041001693 304000142 Biskupice ST-66 1,0 37 ENID_3041001763 304000143 Joachimów ST-997 1,0 38 ENID_3041001695 304000144 Olsztyn, Kościelna ST-729 3,0 39 ENID_3041001764 304000145 Odrzykoń Oczyszczalnia ST-937 3,0 40 ENID_3041008914 304000552 Olsztyn, Storczykowa 1,0 41 ENID_3041008915 304000553 Zrębice, Oświetlenie stawu, ul. Żarecka 6,0 42 ENID_3041008916 304000554 Bukowno 1,0 43 ENID_3041008917 304000555 Kusięta 1,0 44 ENID_3041008918 304000556 Olsztyn, Koralowa 2,0 45 ENID_3041015968 304000652 Przymiłowice ST-311 3,0 Zakup będzie się odbywał na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do załatwienia w imieniu Zamawiającego spraw związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja SA. Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Specyfikacji, jeśli nie zostało to odrębnie zaznaczone, są kwotami brutto. Dane szczegółowe Kod CPV pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia 09310000-5 (Elektryczność) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 45 Całkowita moc umowna [kW] 184 Grupa taryfowa C12b Sterowanie oświetleniem ulicznym Łączniki zmierzchowe MA-08 Zegary astronomiczne CPA 3.1. Odstrojenia: +26 min/-34 min Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Razem - 750.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PGE Obrót S.A, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PGE Obrót S.A Odział w Skarżysku Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 217728,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 222783,75
Oferta z najniższą ceną: 222783,75 / Oferta z najwyższą ceną: 230625,00
Waluta: PLN.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2012-12-14.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2012-12-14 11:28:57.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2012-12-14 11:28:57.
czytano: 544 razy, id: 2775
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-12-14
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2017