Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 20 października 2017 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Kampania promocyjna terenu inwestycyjnego Gminy Olsztyn w prasie krajowej wraz z zakupem materiałów promujących dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn

Olsztyn: Kampania promocyjna terenu inwestycyjnego Gminy Olsztyn w prasie krajowej wraz z zakupem materiałów promujących dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 265919 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania promocyjna terenu inwestycyjnego Gminy Olsztyn w prasie krajowej wraz z zakupem materiałów promujących dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Kampania promocyjna terenu inwestycyjnego Gminy Olsztyn w prasie krajowej wraz z zakupem materiałów promujących dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn. 2.2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promujących Gminę Olsztyn w asortymencie i ilościach wymienionych poniżej. 2. Wszystkie materiały promocyjne wymienione poniżej muszą być fabrycznie nowe i właściwie opakowane. Zamawiane materiały muszą spełniać oczekiwania Zamawiającego, szczegółowo opisane poniżej. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 4. Wykonawca w przeciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi w siedzibie Zamawiającego projekty wszystkich materiałów promocyjnych wraz z próbkami materiałów bazowych (bez nadruku) do akceptacji. Projekt musi obejmować rozmieszczenie nadruku logotypów na poszczególnym asortymencie. Zamawiający zobowiązany będzie dokonać akceptacji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dostarczonych projektów i próbek materiałów bazowych, Wykonawca uwzględni je w terminie 3 dni i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji zweryfikowanej propozycji projektów i próbek materiałów bazowych. Akceptację Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 5. Przekazy na wszystkich materiałach muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji o źródłach finansowania. Powinny zawierać znaki graficzne: logo Narodowej Strategii Spójności z odwołaniem słownym do Programu Regionalnego, logo Województwa Śląskiego, flaga UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz hasło Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby umieszczone zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne projektu powinny zawierać również logo Gminy Olsztyn zgodnie z księgą wizualizacji znaku. 6. Wszelkie materiały promocyjne muszą być opakowane w karton, na kartonie powinna się znaleźć informacja o rodzaju produktu i ilości sztuk. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, pokój nr 13 na własny koszt. 8. Nazwy własne artykułów promocyjnych zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadkach wystąpienia nazw własnych producentów lub produktów dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych. 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do oferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 10. Zamieszczone poniżej zdjęcia są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią obligatoryjnego wzoru. 1) Folder promocyjny Gminy Olsztyn z oferta inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (5000 szt. w tym 500 szt. w języku francuskim, 500 szt. w języku niemieckim oraz 500 szt. w języku włoskim wraz z tłumaczeniami) - opracowanie graficzne, DTP, druk oraz dostarczenie do zamawiającego; format: 210 mm x 250 mm; objętość: 20 stron (4 strony okładka + 16 stron środek), rodzaj zadruku: 4+4 CMYK (pełny kolor okładka i środek); surowiec: okładka - papier kreda 250 g, wierzch okładki lakier UV; środek folderu - papier kreda 200 g, lakier wybiórczo; oprawa introligatorska, zeszytowa, zszywki. 2) Ulotka promująca Gminę Olsztyn z oferta inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (4000 szt. w tym 500 szt. w języku francuskim, 500 szt. w języku niemieckim oraz 500 szt. w języku włoskim wraz z tłumaczeniami) - opracowanie graficzne, DTP; druk oraz dostarczenie do zamawiającego; format: A4 składany na 3; rodzaj zadruku: pełny kolor 4+4 CMYK; papier kreda 150 g. 3) Mapa turystyczna Gminy Olsztyn z oferta inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (9000 szt. w tym 500 szt. w języku francuskim, 500 szt. w języku niemieckim oraz 500 szt. w języku włoskim wraz z tłumaczeniami) - opracowanie graficzne, DTP; druk oraz dostarczenie do zamawiającego; skala mapy 1:25000; format: 820 mm x 570 mm, składana do formatu 240 mm x 120 mm; rodzaj zadruku: 4+4 CMYK (pełny kolor), papier kreda 150 g. 4) Filiżanka ceramiczna ze spodkiem (500 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; kolor: biały; pojemność min. 150 ml; nadruk: jednostronny, dwukolorowy; opakowanie: jednostkowe, tekturowe białe z okienkiem (tektura: 3 falowa - wysokość od 1 - 1,7 mm) lakierowane z nadrukiem (logotypy UE): pełny kolor 4+4, dostosowane do wielkości filiżanki. 5) Kubek ceramiczny (600 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; kolor: biały; pojemność min. 250 ml; nadruk: dwustronny, dwukolorowy; opakowanie: jednostkowe, tekturowe białe z okienkiem (tektura: 3 falowa - wysokość od 1 - 1,7 mm) lakierowane z nadrukiem: pełny kolor 4+4 dostosowane do wielkości kubka. Przykładowa wizualizacja kubka: 6) Długopis (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; materiał PVC, z zaczepem w górnej części, przyciskiem, niebieskim tuszem, kolor: korpus biały, 3 elementy kolorowe; nadruk: z jednej strony dwukolorowy, z drugiej strony jednokolorowy. Przykładowa wizualizacja długopisu: 7) Torba papierowa (4000 szt.)- opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; papier: kreda min. 170 g z laminatem błyszczącym, rozszerzane wzmacniane dno, wzmocnienia przy uchwytach; wymiary: 350 mm x 240 mm x 100 mm; nadruk CMYK: dwustronny dwukolorowym. Przykładowa wizualizacja torby: 8) Teczka tekturowa (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; format A4, dwukolorowa, wykonana z mocnego kartonu barwionego, uszlachetnienie: folia mat + lakier UV miejscowo, zakładki chroniące przed wypadaniem, miejsce na wizytówkę; nadruk: przód - dwukolorowy, tył - jednokolorowy. Przykładowa wizualizacja teczki: 9) Bloczki karteczek samoprzylepnych (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; wymiary: 80 mm x 10 mm, 100 białych karteczek z dwukolorowym nadrukiem; okładka: kartonowa , twarda, biały z dwukolorowym nadrukiem, kartki klejone na górnej krawędzi. 10) Koszulki polo (500 szt.)- opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; wysoka gramatura (min 170 g), kolor: biały, nadruk: dwukolorowy i dwustronny, pełna rozmiarówka, z wysokogatunkowej bawełny czesanej, zapięcie pod szyją min. na 2 guziki, 1 guzik zapasowy, rozcięcia po bokach, wzmocnienie karku taśmą w kolorze koszulki, kołnierzyk i wykończenia rękawów ściegiem ściągaczowym, krój luźny. Przykładowa wizualizacja koszulki: 11) Cukierki krówki (500 opakowań) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; cukierki pakowane w białe papierki z dwukolorowym nadrukiem, opakowanie: wielkość dopasowana do ilości cukierków w opakowaniu, białe, papier 200g, nadruk: pełny kolor 4+4 dostosowane do wielkości opakowania. W opakowaniu ok. 20 dag. cukierków krówek o tradycyjnym, mlecznym smaku. Termin ważności do spożycia 6 miesięcy od dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Przykładowa wizualizacja opakowania na cukierki: 12) Płyty DVD + opakowaniem (500 szt.) -opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; płyta: dwukolorowy nadruk, opakowanie: tekturowe, rozkładane, zadruk pełny kolor 4+4. Przykładowa wizualizacja płyty: 13) Namiot promocyjny (1 szt.) - 3 m x 3 m, aluminiowy z 3 dopinanymi ścianami + futerał, kolor: granatowy, nadruk: jednostronny jednokolorowy na 3 ścianach. 14) Parasol (450 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; automatyczny z aluminiowym stelażem; metalową końcówką; wygiętą, ogumowaną rączką, kolor: po 150 sztuk parasoli: biało-żółtych, białych i granatowych (tutaj jednokolorowy nadruk - biały), na pozostałych nadruk: jednostronny dwukolorowy. Przykładowa wizualizacja parasola: 15) Piłka plażowa (400 szt.) - dmuchana, biało-żółta, dobrej jakości, ok. 41 cm średnicy; opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; nadruk: jednostronny, dwukolorowy na białym polu. 16) Pamięć przenośna (500 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, pamięć flash w kształcie karty kredytowej, typ pendrive, pojemność min. 4 GB, grubość 1,6 mm, materiał: biały, plastik; nadruk dwustronny: z jednej strony dwukolorowy z drugiej pełny kolor 4+4; opakowanie jednostkowe, plastikowe białe z nadrukiem (logotypy UE): pełny kolor 4+4, z przezroczystą szybką foliową, dostosowane do wielkości pendrive. Przykładowa wizualizacja pendrive wraz z opakowaniem: 17) Zegar (300 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; po 150 sztuk białych z dwukolorowym nadrukiem oraz żółtych z białym nadrukiem. Druk jednostronny. Materiał: szkło lub inny trwały materiał Wymiary: średnica min. 23 cm Przykładowe wizualizacje zegarów: 18) Torba jutowa (300 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; nadruk jednokolorowy, jednostronny. Materiał: dobrej jakości juta, w środku powlekana folią. Wygodne i trwałe uszy. Kolor naturalny. Pojemność: ok. 20 litrów. Przykładowa wizualizacja: 19) Stojak informacyjny z podstawą (2 sztuki) z ekranem A3, wykonany z aluminium. Opracowanie graficzne, DTP, wykonanie. Zamieszczenie logotypów w wybranym miejscu. Tylna ściana ramy wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału. Format poziomy. Rama zatrzaskowa o szerokości ok. 25 mm. Wysokość całkowita min. 120 cm. 20) Roll up (2 szt.)- opracowanie graficzne, DTP, wykonanie. Wielkość: 100 x 200 cm, waga: ok. 5 kg, konstrukcja aluminium; akcesoria: pokrowiec sztywny, materiał drukowany: block-out lub inny trwały o bardzo dobrej jakości; nadruk jednostronny pełny kolor 4+4. Przykładowy roll up: 21) Kampania promocyjna w prasie krajowej Projekt i druk artykułów sponsorowanych dotyczących promocji terenów inwestycyjnych Gminy Olsztyn w 3 dziennikach ogólnopolskich: Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, Gazecie Wyborczej lub w równoważnych gazetach ze względu na nakład, zasięg i zawartość merytoryczną. Format: jednostronicowa prezentacja (jedna strona redakcyjna). Termin i strona publikacji muszą uzyskać akceptację zamawiającego. Artykuł powinien zawierać zestaw znaków graficznych: Programu Regionalnego - Narodowa Strategia Spójności, Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn. Artykuły musi posiadać kolorowe zdjęcia wraz z tekstem zredagowanym na bazie materiału merytorycznego przekazanego przez Zamawiającego. Artykuł do druku musi być każdorazowo akceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję artykułu prasowego. Zamawiający dokona akceptacji w formie elektronicznej, ewentualne uwagi wniesie w terminie do 2 dni licząc od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, wykonawca uwzględni je i przekaże Zamawiającemu do ponownej akceptacji. Artykuł prasowy po uzyskaniu zgody, publikuje Wykonawca w ustalonym przez strony terminie. Wykonawca zobowiązuje się, iż w terminie do 5 dni po ukazaniu się artykułu dostarczy do Zamawiającego jeden egzemplarz gazety, w której nastąpiła emisja artykułu co będzie stanowić podstawę do wystawienia protokołu odbioru wykonanego etapu zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6, 79.34.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 8.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a, oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO BP II Oddział w Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego zaksięguje przelew na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp. z zastrzeżeniem ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony, jeśli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: - jedną dostawę materiałów promocyjnych, o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto. Powyższy warunek udziału powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych dostaw - wg załącznika nr 5 SIWZ, oraz powinien być potwierdzony dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony, jeśli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony, jeśli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony, jeśli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 Pzp będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium. 3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów. 3. W przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej Umowy tj.: a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności. b) rezygnacji z części elementów promocyjnych lub zastąpienie ich przez inne o tym samym charakterze za zgodą Zamawiającego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. c) z powodu okoliczności siły wyższej, d) w przypadku dodatkowego zamówienia nieobjętego zamówieniem podstawowym, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: e) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olsztyn.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn pok. 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2012-12-14.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2012-12-14 14:19:53.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2012-12-14 14:19:53.
czytano: 1270 razy, id: 2776
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-08
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-28
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-20
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Dodanie załącznika/ załączników
Agnieszka Celeban

2012-12-14
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2017