Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 stycznia 2018 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn

Olsztyn: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 53102 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26872 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu Termy Jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promujących Gminę Olsztyn w asortymencie i ilościach wymienionych poniżej. 2. Wszystkie materiały promocyjne wymienione poniżej muszą być fabrycznie nowe i właściwie opakowane. Zamawiane materiały muszą spełniać oczekiwania Zamawiającego, szczegółowo opisane poniżej. 3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 4. Wykonawca w przeciągu 5 dni od podpisania umowy przedstawi w siedzibie Zamawiającego projekty wszystkich materiałów promocyjnych wraz z próbkami materiałów bazowych (bez nadruku) do akceptacji. Projekt musi obejmować rozmieszczenie nadruku logotypów na poszczególnym asortymencie. Zamawiający zobowiązany będzie dokonać akceptacji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag dotyczących dostarczonych projektów i próbek materiałów bazowych, Wykonawca uwzględni je w terminie 3 dni i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji zweryfikowanej propozycji projektów i próbek materiałów bazowych. Akceptację Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 5. Przekazy na wszystkich materiałach muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji o źródłach finansowania. Powinny zawierać znaki graficzne: logo Narodowej Strategii Spójności z odwołaniem słownym do Programu Regionalnego, logo Województwa Śląskiego, flaga UE z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz hasło Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby umieszczone zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne projektu powinny zawierać również logo Gminy Olsztyn zgodnie z księgą wizualizacji znaku. 6. Wszelkie materiały promocyjne muszą być opakowane w karton, na kartonie powinna się znaleźć informacja o rodzaju produktu i ilości sztuk. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, pokój nr 13 na własny koszt. 8. Nazwy własne artykułów promocyjnych zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadkach wystąpienia nazw własnych producentów lub produktów dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych. 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do oferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 10. Zamieszczone poniżej zdjęcia są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią obligatoryjnego wzoru. 1) Folder promocyjny Gminy Olsztyn z oferta inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (3000 szt. w tym 1500 szt. w języku angielskim, 900 szt. języku polskim, 300 szt. w języku francuskim, 300 szt. w języku niemieckim. Tłumaczenie leży po stronie wykonawcy), opracowanie graficzne, DTP, druk; format folderu: 210 mm x 250 mm; objętość: 20 stron (4 strony okładka + 16 stron środek), rodzaj zadruku: 4+4 CMYK (pełny kolor okładka i środek); surowiec: okładka - papier kreda 250 g, wierzch okładki lakier UV; środek folderu - papier kreda 200 g, lakier wybiórczo; oprawa introligatorska, zeszytowa, zszywki. 2) Ulotka promująca Gminę Olsztyn z ofertą inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (4000 szt. w tym 1500 w języku angielskim, 500 szt. w języku francuskim, 500 szt. w języku niemieckim, 1500 szt. w języku polskim. Tłumaczenie leży po stronie wykonawcy) - opracowanie graficzne, DTP; druk; format ulotki: A4 składany na 3; rodzaj zadruku: pełny kolor 4+4 CMYK; papier kreda 150 g.. 3) Mapa turystyczna Gminy Olsztyn z ofertą inwestycyjną terenów wchodzących w przedmiot projektu (6000 szt. w tym 2000 szt. w języku angielskim, 500 szt. w języku francuskim, 500 szt. w języku niemieckim, 3000 szt. w języku polskim. Tłumaczenie leży po stronie wykonawcy) - opracowanie graficzne, DTP; druk; skala mapy 1:25000; format: 820 mm x 570 mm, składana do formatu 240 mm x 120 mm; rodzaj zadruku: 4+4 CMYK (pełny kolor), papier kreda 150 g. Mapy powinny być wykonane z zgodnie ze sztuką kartograficzną z zaznaczonym terenem inwestycyjnym.. 4) Filiżanka ceramiczna ze spodkiem (400 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; kolor: biały; pojemność min. 150 ml; nadruk: jednostronny, dwukolorowy; opakowanie: jednostkowe, tekturowe białe z okienkiem (tektura: 3 falowa - wysokośćod 1 - 1,7 mm) lakierowane z nadrukiem jednostronnym, pełny kolor, dostosowane do wielkości filiżanki. 5) Długopis (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; materiał PVC, z zaczepem w górnej części, przyciskiem, niebieskim tuszem, kolor: korpus biały, 3 elementy kolorowe; nadruk: z jednej strony dwukolorowy, z drugiej strony jednokolorowy. Przykładowa wizualizacja długopisu: 6)Torba papierowa (4000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; papier: kreda min. 170 g z laminatem błyszczącym, rozszerzane wzmacniane dno, wzmocnienia przy uchwytach; wymiary: 350 mm x 240 mm x 100 mm; nadruk jednostronny, dwukolorowy.. 7) Teczka tekturowa (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; format A4, dwukolorowa, wykonana z mocnego kartonu barwionego, uszlachetnienie: folia mat + lakier UV miejscowo, zakładki chroniące przed wypadaniem, miejsce na wizytówkę; nadruk: jednokolorowy. Przykładowa wizualizacja teczki: 8) Bloczki karteczek samoprzylepnych (3000 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; wymiary: 80 mm x 100 mm, 100 białych karteczek z dwukolorowym nadrukiem; okładka: kartonowa , twarda, biała z dwukolorowym nadrukiem, kartki klejone na górnej krawędzi. 9) Koszulki polo (500 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; wysoka gramatura (min 170 g), kolor: biały, nadruk: dwukolorowy i dwustronny, pełna rozmiarówka, z wysokogatunkowej bawełny czesanej, zapięcie pod szyją min. na 2 guziki, 1 guzik zapasowy, rozcięcia po bokach, wzmocnienie karku taśmą w kolorze koszulki, kołnierzyk i wykończenia rękawów ściegiem ściągaczowym, krój luźny. Przykładowa wizualizacja koszulki: 10) Cukierki /krówki/ lub równoważne (500 opakowań) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; cukierki pakowane w białe papierki z jednostronnym dwukolorowym nadrukiem, opakowanie: wielkość dopasowana do ilości cukierków w opakowaniu, białe, papier 200g, nadruk: jednostronny, pełny kolor dostosowane do wielkości opakowania. W opakowaniu ok. 20 dag. cukierków /krówek/ o tradycyjnym, mlecznym smaku. Termin ważności do spożycia 6 miesięcy od dostarczenia do siedziby Zamawiającego 11) Płyty DVD + opakowaniem (500 szt.) -opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; płyta: dwukolorowy nadruk, opakowanie: tekturowe, rozkładane, zadruk pełny kolor 4+4. Przykładowa wizualizacja płyty: 12) Namiot promocyjny (1 szt.) - 3 m x 3 m, aluminiowy z 3 dopinanymi ścianami, niezbędnym osprzętem, futerałem, kolor: granatowy, nadruk: jednostronny, jednokolorowy na 3 ścianach, jak największy proporcjonalnie dopasowany do wielkości ścian. 13) Parasol (450 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; automatyczny z aluminiowym stelażem; metalową, drewnianą lub ogumowaną wygiętą rączką; kolor: po 150 sztuk parasoli: biało-żółtych, białych i granatowych (tutaj jednokolorowy nadruk - biały), na pozostałych nadruk: jednostronny dwukolorowy. 14) Pamięć przenośna (500 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, pamięć flash w kształcie karty kredytowej, typ pendrive, pojemność min. 4 GB, grubość 1,6 mm, materiał: biały, plastik; nadruk dwustronny: z jednej strony dwukolorowy z drugiej pełny kolor; opakowanie jednostkowe, plastikowe białe z jednostronnym nadrukiem: pełny kolor, z przezroczystą szybką foliową, dostosowane do wielkości pendrive. 15) Zegar (200 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; 100 sztuk białych z dwukolorowym nadrukiem oraz 100 szt. żółtych z białym nadrukiem. Druk jednostronny. Materiał: szkło lub inny trwały materiał. Wymiary: średnica min. 23 cm. Opakowanie: jednostkowe, tekturowe białe, lakierowane z nadrukiem jednostronnym: pełny kolor, dostosowane do wielkości zegara. 16)Torba jutowa (200 szt.) - opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; nadruk jednokolorowy, jednostronny. Materiał: dobrej jakości juta, w środku powlekana folią. Wygodne i trwałe uszy. Kolor naturalny. Pojemność: ok. 20 litrów. Przykładowa wizualizacja: 17)Stojak informacyjny z podstawą (1 sztuka) z ekranem A3, wykonany z aluminium. Opracowanie graficzne, DTP, wykonanie. Zamieszczenie logotypów w wybranym miejscu. Tylna ściana ramy wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału. Format poziomy. Rama zatrzaskowa o szerokości ok. 25 mm. Wysokość całkowita min. 120 cm. 18)Roll up (2 szt.)- opracowanie graficzne, DTP, wykonanie. Wielkość: 100 x 200 cm, waga: ok. 5 kg, konstrukcja aluminium; akcesoria: pokrowiec sztywny, materiał drukowany: block-out lub inny trwały o bardzo dobrej jakości; nadruk jednostronny pełny kolor 4+4. Przykładowy roll up.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość w ramach projektu pn. Termy jurajskie - promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Xtreem Design Wojtasiak sp. j., ul. Grunwaldzka 517 C2, 62-064 62-064 Poznań/Plewiska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92356,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 115023,40

  • Oferta z najniższą ceną: 115023,40 / Oferta z najwyższą ceną: 169494,00

  • Waluta: PLN.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-02-08.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:31:04.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2013-02-08 09:31:04.
czytano: 805 razy, id: 2838
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-02-08
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018