Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 20 marca 2018 r.

imieniny: Joachim, Maurycy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

Olsztyn, 4 kwietnia 2013 r.

 

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Olsztynie
Pl. Piłsudskiego  10
42-256 Olsztyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
KSIĘGOWA

 


1. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe,
b. posiada co najmniej 3-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż pracy w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość przepisów z zakresu Karta Nauczyciela, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
b. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
c. znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych firmy Vulcan,
d. znajomość programu Płatnik,
e. znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
f. znajomość zagadnień kadrowo-płacowych oraz związanych z nimi sprawozdań,
g. doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych,
h. umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

3. Zakres zadań:
a. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS,
b. sporządzanie list płac oraz pozostałej dokumentacji płacowej,
c. rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
d. prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
f. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sprawozdań GUS.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kopia dowodu osobistego,
d. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e. kwestionariusz osobowy,
f. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g. kopie innych dokumentów,
h. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.


Dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy” należy składać do dnia 16 kwietnia 2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.

Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny powinny być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.
 


p.o. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Ewa Nocoń 

Źródło informacji: Ewa Nocoń. Data utworzenia: 2013-04-04.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-04-04 15:17:45.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-04-04 15:17:45.
czytano: 1209 razy, id: 2894
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-04-04
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018