Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nieruchomość położona w Biskupicach - przeznaczona do sprzedaży

                                                                                                              Olsztyn,  24 czerwca 2013 r.

 
 
WYKAZ
 
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm) Wójt Gminy Olsztyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niżej wymieniona nieruchomość  stanowiąca własność Gminy Olsztyn:
Działka nr 340/1 k. m. 7 o pow. 0.6970 ha, położonej we wsi Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00089204/9. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod budownictwo 27 829,00 zł + 23%VAT= 34 229,67 zł, w części przeznaczonej pod uprawy polowe 9 398,00 zł . Ogółem cena wywoławcza wynosi  43 627,67 zł. Działka wąska  - szerokość od drogi publicznej około 10m. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 11 poz. 415 z dnia 07 lutego 2006 r., przedmiotowa działka znajduje się na długości 75 m od drogi gminnej-2KD-DL w terenie oznaczonym na planie symbolem MM- zabudowa mieszkaniowa mieszana, pozostała część działki leży w terenie oznaczonym symbolem 1R- teren upraw rolniczych.
 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
 
Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-06-24.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-06-24 12:28:55.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-06-24 12:28:55.
czytano: 624 razy, id: 2976
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-06-24
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018