Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 20 czerwca 2018 r.

imieniny: Bogna, Rafał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nieruchomość do sprzedaży, położona w miejscowości Bukowno

 Olsztyn, 10 lipca 2013 r.  

 
                                                                          
 
WYKAZ
 
 
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r., Nr 102, poz.651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży , niżej wymieniona niezabudowana  nieruchomość położona we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:
Działka nr 11 k.m. 6 o pow. 1.8694 ha (RIVb-0.8093 ha, RV-1.0601 ha), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00107670/9. Cena wywoławcza w części dopuszczonej do zabudowy o pow. 0.1680 ha- 22 319,00 zł+23%VAT, w części rolnej o pow. 1.7014 ha- 20 646,00 zł. Ogółem 48 098,37 zł. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 10,11 k.m.6, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, na długość 60 m w kierunku wschodnim od drogi gminnej, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała część przedmiotowych działek leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R – tereny rolnicze.
 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-07-10.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-07-10 10:07:16.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-07-10 10:07:16.
czytano: 705 razy, id: 3003
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-07-10
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018