Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 18 czerwca 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Marek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2013 r.
 


OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn

 


Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, w części dotyczącej obszaru położonego na zapleczu wschodniej pierzei Rynku, w rejonie ulicy Zamkowej i wzgórza zamkowego.
Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, przyjętego Uchwałą NR XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012r.
 

W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ uznał, że realizacja postanowień projektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowisko organu opracowującego projekt zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, w godzinach pracy urzędu, w dniach od 09.09.2013r. do 09.10.2013r.

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski należy wnosić do Wójta Gminy Olsztyn w terminie do dnia 09.10.2013r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.
 


Wójt Gminy Olsztyn
Tomasz Kucharski

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-08-27.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-08-27 16:06:59.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-08-27 16:06:59.
czytano: 687 razy, id: 3061
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-08-27
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2013-08-27
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018