Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 20 lipca 2018 r.

imieniny: Fryderyk, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE nr 2/POKL.09.01.02-093/13

Strona główna » Oferty pracy » OGŁOSZENIE nr 2/POKL.09.01.02-093/13

Podtytuł: PROWADZENIE ZAJĘĆ Z PORADNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Kusięta, dnia 10 września 2013 roku
 


OGŁOSZENIE nr 2/POKL.09.01.02-093/13
 


W związku z uruchomieniem realizacji projektu,  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pt.: „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” od 1 września 2013 roku do
31 sierpnia 2014 roku,

Gmina Olsztyn zaprasza kandydatów do składania ofert:
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PORADNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO

1) Warsztatów z rozwoju osobowości
2) Warsztatów z doradztwa zawodowego
3) Indywidualne poradnictwo zawodowe

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagog szkolny, doradca zawodowy),

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość problemów związanych w wyborem zawodu uczniów gimnazjum;


3. Zakres zadań:
a) Przeprowadzenie warsztatów z rozwoju osobowości określające profil nastolatka-16 godzin
b) Przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego, w tym pisanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji. 4 warsztaty po 2 godziny dla u/u Gimnazjum i 2 warsztaty dla u/u Szkoły Podstawowej ze świata zawodów.
c) Indywidualne poradnictwo zawodowe - 36 godzin

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kopia dowodu osobistego
d/ kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e/ kwestionariusz osobowy,
f/ kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę starającą się o zatrudnienie lub osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: projekt POKL.09.01.02-24-093/13 „Oferta na stanowisko prowadzącego zajęcia z Doradztwa Zawodowego”
6. Dokumenty należy składać do dnia 23 września 2013 r. do godz. 15.00 w Zespole Szkół
w Kusiętach, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn w gabinecie dyrektora, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: azebik5@wp.pl
7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone i wywieszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Kusiętach, oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Kusiętach, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn.
8. Dodatkowe informacje Tel. (034) 3285036.      
 

                                   
Anna Zębik
Dyrektor Zespołu Szkół w Kusiętach

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-09-10.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-09-10 15:12:17.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-09-10 15:12:17.
czytano: 1025 razy, id: 3068
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-09-10
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018