Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 20 lipca 2018 r.

imieniny: Fryderyk, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Gmina Olsztyn zaprasza kandydatów do składania ofert do obsługi prawnej projektu „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości”

Projekt „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

OGŁOSZENIE nr 4/POKL.09.01.02-093/13
 


W związku z uruchomieniem realizacji projektu,  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku,
 

Gmina Olsztyn zaprasza kandydatów do składania ofert do obsługi prawnej projektu
 

1. Przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług obsługi prawnej projektu pn. „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 roku.
2. Wymagania niezbędne:
- odpowiednie kwalifikacje
- doświadczenie w obsłudze prawnej
3. Wymagania dodatkowe:
- doświadczanie w obsłudze prawnej projektów zewnętrznych
4. Zakres zadań:
- Nadzór i kontrolę nad dokumentami, w tym umowami sporządzanymi w ramach w/w projektu, ich zgodności z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wytycznymi UE.
- Przygotowywanie pod względem formalnoprawnym wzorów procedur dokonywania zakupów w ramach projektu i wyłonienia najlepszej oferty
- Przygotowywanie pod względem formalnoprawnym treści zapytań ofertowych zmierzających do wyboru wykonawców/dostawców usług/dostaw w ramach projektu.

5. Wymagane dokumenty i doświadczenia
a) życiorys (CV),
b) kopia dowodu osobistego
c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę starającą się o zatrudnienie lub osobę upoważnioną.
Na kopercie należy umieścić napis: projekt POKL.09.01.02-24-093/13 „Oferta obsługi prawnej projektu”

7. Dokumenty należy składać do dnia 22 października 2013 r. do godz. 15.00 w Zespole Szkół w Kusiętach, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn w gabinecie dyrektora lub w Urzędzie Gminy Olsztyn pokój nr 29 lub przesłać pocztą tradycyjną.

8. Wyniki naboru zostaną ogłoszone i wywieszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Kusiętach, oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Kusiętach, Kusięta 208, 42-256 Olsztyn.

9. Dodatkowe informacje Tel. (034) 3285036.


Anna Zębik
Dyrektor Zespołu Szkół w Kusiętach

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-10-08.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-10-08 15:45:00.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-10-08 15:45:00.
czytano: 764 razy, id: 3125
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-10-08
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018