Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 6 lipca 2015 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Świadczenie usługi reklamowej w okresie od 01.08.2010 r. do 05.10.2010 r. promującej projekt Nordic walking - nowy produkt turystyczny kluczem do wzrostu rozpoznawalności Gminy Olsztyn

Olsztyn: Świadczenie usługi reklamowej w okresie od 01.08.2010 r. do 05.10.2010 r. promującej projekt Nordic walking - nowy produkt turystyczny kluczem do wzrostu rozpoznawalności Gminy Olsztyn
Numer ogłoszenia: 226020 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174886 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 034 3285077, faks 034 3285057.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi reklamowej w okresie od 01.08.2010 r. do 05.10.2010 r. promującej projekt Nordic walking - nowy produkt turystyczny kluczem do wzrostu rozpoznawalności Gminy Olsztyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przeprowadzenie kampanii billboardowej. W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca przeprowadzi w miesiącu wrześniu 2010 kampanię obejmującą 400 billboardów zgodnie z poniższą tabelą: WOJEWÓDZTWO MIASTO ILOŚĆ DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW 50 ŁÓDZKIE ŁÓDŹ 40 MAŁOPOLSKIE KRAKÓW 70 MAZOWIECKIE WARSZAWA100 ŚLĄSKIE CZĘSTOCHOWA 25 KATOWICE 40 POZOSTAŁE MIASTA GOP60 ŚWIĘTOKRZYSKIE KIELCE 15 TOTAL 400 Wymagania dotyczące billboardów: rozmiar minimum 5,00x2,30 m, z czego 300 billboardów w centrach miast i /lub przy głównych ciągach komunikacyjnych, pozostałe billboardy w obrębie wymienionych miast / regionów. Minimalny okres ekspozycji 28 dni. Usługa w szczególności obejmuje: druk plakatów w pełnym kolorze, z zapasem w ilości wymaganej do zrealizowania kampanii, wynajem powierzchni reklamowej, wyklejenie billboardów na nośnikach reklamowych, zapewnienie bieżącej kontroli nad ekspozycją, dostarczenie raportu z ekspozycji. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia plakatu, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej wymiany plakatu na własny koszt. Usługa obejmuje również demontaż po okresie ekspozycji. 2)W oparciu o dostarczony przez zamawiającego projekt Wykonawca dostarczy plakat w pełnym kolorze, wydrukowany na folii laminowanej o wymiarach 4,10x2,05 m i wyklei na nośniku znajdującym się w centrum miejscowości Olsztyn k. Częstochowy, będącym własnością Zamawiającego - w terminie do 1.09.2010 r. 3) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca dostarczy 2 banery w pełnym kolorze o wymiarach 5x2,3 m oraz zamontuje na linach stalowych oraz śrubach rzymskich, na ścianach budynku, zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn k. Częstochowy będącego własnością Zamawiającego - w terminie do 1.09.2010 r. 4) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca dostarczy tablice informacyjne - rozmiar 1,5x1,0m, laminowane z podkładem, drewniana konstrukcja z daszkiem - 6 szt oraz strzałki informacyjne - rozmiar 45x15cm, płyta PCV z nadrukiem plus folia UV - 80 sztuk - w terminie do 10.09.2010 r. 5) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca zamieści czterokrotnie (emisja w tygodniu 31,33,34,37 2010 roku) reklamę o formacie minimum 165 cm2 na stronie redakcyjnej w ogólnopolskiej gazecie o minimalnym średnim nakładzie za okres styczeń - marzec 2010 w wysokości 400 tys., w tym jedną reklamę w dodatku poświęconym turystyce. 6) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca zamieści dwukrotnie (emisja w dniach 03.09.2010, 10.09.2010) reklamę o formacie minimum 295 cm2 w regionalnych mutacjach ogólnopolskiej gazety, ukazujących się w następujących miastach: Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Radom, Warszawa, Wrocław, na stronach redakcyjnych. Minimalny średni nakład dla poszczególnych regionalnych mutacji ogólnopolskiej gazety za okres styczeń 2010 - marzec 2010 Katowice: 40 tys. Kielce: 9 tys. Kraków: 30 tys. Łódź: 25 tys. Opole: 7 tys. Radom: 4 tys. Warszawa: 90 tys. Wrocław: 35 tys. 7) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca zamieści pięciokrotnie (emisja w dniach 03.09.2010, 10.09.2010, 24.09.2010, 01.10.2010, 02.10.2010) reklamę o formacie minimum 295 cm2 w regionalnej mutacji ogólnopolskiej gazety, ukazującym się w Częstochowie na stronach redakcyjnych, o średnim nakładzie za okres styczeń - marzec 2010 nie mniejszym niż 9 tys. 8) W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt Wykonawca zamieści reklamę internetową o formacie 750 x200 pikseli (tzw. double billboard), na stronie głównej i na podstronach/serwisach w jednym trzech z niżej wymienionych portali: Onet.pl, Gazeta.pl, Wirtualna Polska. Minimalna ilość ekspozycji reklamy internetowej - 1,9 mln odsłon bez cappingu. 9) Działania niestandardowe w Internecie w okresie od 01.08.2010 do 05.10.2010 polegające na uruchomieniu dedykowanego serwisu internetowego poświęconego tematyce Nordic Walking, na portalu internetowym o średniej miesięcznej liczbie użytkowników minimum 9 mln (tzw. real sers, stan na luty 2010). Zaprojektowanie i realizacja serwisu, obsługa informatyczna (zapewnienie sprawności działania), obsługa techniczna, wypełnienie treścią (szerokorozumiana tematyka Nornic Walking) - zapewnienie obsługi redakcyjnej do ww. serwisu. Celem serwisu jest przekazanie czytelnikowi informacji dotyczących korzyści płynących z Nordic Walking oraz promujących Olsztyn koło Częstochowy jako miejsce do uprawiania Nordic Walking. Umieszczone logo gminy Olsztyn oraz informacja, że parterem cyklu jest jurajska gmina Olsztyn koło Częstochowy, zapewnienie możliwości przekierowania na stronę Gminy Olsztyn koło Częstochowy. 10) Przeprowadzenie kampanii linków sponsorowanych i reklam kontekstowych w Internecie zapewniających minimum 43000 przekierowań na stronę Gminy Olsztyn koło Częstochowy 11) Organizacja działań niestandardowych (zorganizowanych w tygodniu 35, 36 2010 roku, w niedzielę) promujących Olsztyn k. Częstochowy jako miejsce do uprawiania Nordic Walking w następujących miastach.: Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Radom, Warszawa, Wrocław, Częstochowa. Działania te mają polegać w szczególności na - zorganizowaniu cyklu imprez promocyjno - szkoleniowych polegających na instruktażu prawidłowego uprawiania Nordic Walking. Każda impreza powinna być zorganizowana w każdym z wyżej wymienionych miast przynajmniej jednokrotnie, w miejscu umożliwiającym organizację tego typu imprezy w niedzielę, obsługiwana przez minimum 2 trenerów Nordic Walking oraz 2 hostessy i trwać minimum 2 godziny. Wykonawca odpowiada za uzyskanie niezbędnych pozwoleń, ubezpieczenie imprezy Na każdą imprezę Wykonawca powinien dostarczyć minimum 15 koszulek z dwukolorowym nadrukiem - zgodnym z projektem Zamawiającego - ( Rozmiary S, M, L, gramatura min. 180 g/m2) oraz w terminie do 1.09.2010 r dostarczy do siedziby Zamawiającego 200 szt. takich samych koszulek. Ponadto na każdą imprezę Wykonawca powinien dostarczyć: 20 ręczników z logo Olsztyna (Rozmiar 50 cmx 100 cm, materiał o gramaturze minimum 450 g/m2), oraz 300 ulotek (pełny kolor, format A4, zadruk dwustronny, materiał kreda 150 g/m2, składanych) promujących gminę Olsztyn jako miejsce uprawiania Nordic Walking, zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 1.09.2010 następujące materiały reklamowe zgodnie z projektem Zamawiającego: - 3000 szt. ulotek, zgodnie z opisem powyżej, - 1000 szt. czapek z usztywnionym daszkiem - gruba bawełna czesana, rozmiar uniwersalny, metalowa regulacja, kolor żółty, nadruk - logo gminy Olsztyn w jednym kolorze, - 3000 szt. długopisów - plastikowy, biały z żółtym klipem i białym włącznikim oraz dwukolorowym nadrukiem logo, - 3000 szt. ołówków drewnianych z gumką - dł. min. 20 cm, powlekany białą politurą z dwukolorowym nadrukiem, - 500 opakowań kredek glinianych - min 8 kolorów w białym, tekturowym opakowaniu z dwukolorowym logo Gminy Olsztyn, - 1000 bloków karteczek - zrywanych 8x10,5 cm: 100 białych kartek z dwukolorowym nadrukiem logo, okładka kartonowa biała z dwukolorowym nadrukiem logo, - 1000 szt. białych baloników z dwukolorowym nadrukiem logo, - 1000 szt. żółtych baloników z jednokolorowym nadrukiem logo, - 500 szt. kubków ceramicznych - białych z dwukolorowym nadrukiem logo, - 1000 szt. torebek papierowych - kreda min.120 g/cm2 , biała, rozszerzane wzmocnione dno, klejona, uszy papierowe, format w przedziale: 30x23 - 33x26 cm, z dwukolorowym nadrukiem logo, - 1000 szt. folderów - format 21x25 cm, okładka kreda 250 g/cm2 kolor, środek pełny kolor 4+4, kreda 200 g/cm2, zszywany, ilość stron - 20 łącznie z okładką, - 70 par kijków do Nordic Walking z nadrukiem logo, - 3 szt. flag reklamowych - format 3000x1000mm, sitodruk jednostronnie, poliester min. 110g/m2, - 3000 szt. folderów (terminarzy imprez) - format 1/3 A-4 (21x10 cm), okładka kreda 150 g/cm2 pełny kolor, środek czarno-biały offset - nakład 3000 egz., - 2000 szt. teczek kartonowych - format A4 (po złożeniu), 2 kolory, karton 290 g/m2, uszlachetnianie folia mat + lakier UV miejscowo. 12) Zorganizowanie otwartej imprezy plenerowej w Olsztynie k/Częstochowy, 2 października 2010 r., przy współpracy logistycznej z Zamawiającym. Impreza będzie polegała na instruktażu prawidłowego uprawiania Nordic Walking, spacerze wyznaczoną ścieżką do Nordic Walking, obsługiwanej przez minimum 2 trenerów Nordic Walking oraz przewodnika turystycznego. Na zakończenie spaceru Wykonawca zapewnia catering w postaci grilla lub ogniska z kiełbaskami dla uczestników. Wykonawca odpowiada za uzyskanie niezbędnych pozwoleń, ubezpieczenie imprezy. 13) Zorganizowanie w miesiącu wrześniu 2010 jednokrotnej relacji na żywo w weekendowym odcinku Dzień Dobry TVN. Min 3 krotne wejścia, w trakcie programu oraz poinformowanie o walorach turystycznych Olsztyna oraz przedstawienie miejscowości jako idealne miejsca do uprawiania Nordic Walking. 14) Działania niestandardowe w prasie w okresie od 01.08.2010 do 05.10.2010. a/ Stworzenie cyklu artykułów - minimum 4 artykułów w gazecie ogólnopolskiej o minimalnym średnim nakładzie za okres styczeń - marzec 2010 w wysokości 400 tys. poświęconych tematyce Nordic Walking mających na celu przekazanie czytelnikowi informacji dotyczących korzyści płynących z Nordic Walking oraz promujących Olsztyn koło Częstochowy jako miejsce uprawiania Nordic Walking, a także umieszczenie informacji, że parterem cyklu jest jurajska gmina Olsztyn koło Częstochowy + umieszczenie Logo gminy Olsztyn b/ Stworzenie cyklu artykułów, w miesiącu wrześniu 2010 - minimum 2 artykuły, w regionalnej mutacji ogólnopolskiej gazety ukazującej się w: Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Radom, Warszawa, Wrocław mających na celu poinformowanie czytelników o imprezach promocyjno szkoleniowych w ww. miastach, oraz promujących Olsztyn koło Częstochowy jako miejsce do uprawiania Nordic Walking , oraz umieszczenie informacji, że parterem cyklu jest jurajska gmina Olsztyn koło Częstochowy, oraz umieszczenie Logo gminy Olsztyn c/ Stworzenie cyklu artykułów w trakcie trwania kampanii - minimum 4 artykuły, w regionalnej mutacji ogólnopolskiej gazety ukazującej się w: Częstochowie, mających na celu poinformowanie czytelników o imprezach promocyjno szkoleniowych w ww. mieście, promujących Olsztyn koło Częstochowy jako miejsce do uprawiania Nordic Walking, promocję imprezy w Olsztynie koło Częstochowy, umieszczenie informacji, że parterem cyklu jest jurajska gmina Olsztyn koło Częstochowy oraz umieszczenie Logo gminy Olsztyn 15) Przeprowadzenie kampanii na ekranach LED. W oparciu o dostarczony przez Zamawiającego materiał Wykonawca przeprowadzi w miesiącu wrześniu 2010 kampanię obejmującą 3 ekrany LED zgodnie z następującymi wytycznymi: a/ Lokalizacja 2 nośników: - w najbliższym sąsiedztwie Trasy DK1 - w odległości od pasa jezdni nie większej niż 50m, na terenie miasta Częstochowa lub odległości nie większej niż 5 km od granic miasta Częstochowa, b/ minimum 130 emisji dziennie, przez okres 30 dni c/czas trwania spotu/prezentacji 15 sekund d/ powierzchnia wizyjna ekranu min. 31 m2 e) lokalizacja 1 nośnika - w ścisłym centrum Częstochowy, powierzchnia wizyjna ekranu min 28 m2, czas trwania spotu/prezentacji 15 sekund, minimum 200 emisji dziennie przez okres 30 dni.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Działanie/ Poddziałanie 3.4 Promocja Turystyki RPO WSL.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ERMAT Beata Mstowska, ul. Kucelińska 42, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 597541,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 639255,23
Oferta z najniższą ceną: 639255,23 / Oferta z najwyższą ceną: 1257913,40
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Olsztyn
Tomasz Kucharski 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2010-07-27 13:00:06.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2010-07-27 13:00:06.
czytano: 744 razy, id: 698
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-07-27
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2015