Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 4 listopada 2013 r.

Strona główna » Urząd Gminy » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta - 2013 » ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 4 listopada 2013 r.

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014”.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013
WÓJTA GMINY OLSZTYN
z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014”.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/351/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 8, poz. 136)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji
1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 04.11.2013 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 12.11.2013 r.

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Olsztyn.
2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie Rocznego programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
a)    w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: mchaladus@olsztyn-jurajski.pl, kbiskup@olsztyn-jurajski.pl,
b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
c)    osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Olsztyn.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Konsultacje przeprowadzają pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Olsztyn.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Olsztyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olsztyn.
 

Wójt Gminy Olsztyn

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-11-04.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Biskup. Data wprowadzenia: 2013-11-04 12:35:01.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Szubka. Data publikacji: 2013-11-04 12:35:01.
czytano: 421 razy, id: 3164
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Stolarski

2013-11-04
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Biskup

2013-11-04
Nowa wiadomość
Katarzyna Biskup

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018