Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 23 września 2018 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działka nr 195/2 k.m. 1, położona w miejscowości Kusięta - przeznaczona do sprzedaży

                  WYKAZ 

 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz 651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży:
 
 
     działka nr 195/2 k. m. 1 o powierzchni 0.0268 ha (PsVI -_ 0.0180 ha, B-0.0088 ha) – położona  w Kusiętach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00147195/7. 
 
Cena wywoławcza  w części budowlanej – 6 691,00 zł + 23%VAT.
w części rolnej – 96,00 zł. Ogółem cena wywoławcza 8 325,93 zł 
Brak obciążeń.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Kusięta, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/232/05 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22.11.2005 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 414 z dnia  7.02.2006 roku, działka nr 195/2  k. m. 1, obręb Kusięta, gmina Olsztyn, przeznaczona jest w pasie 70m od drogi publicznej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną MM, częściowo jako tereny rolnicze – 1R.
 
 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
W/w nieruchomość będzie sprzedawana na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej  w drodze bezprzetargowej.
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 02 grudnia 2013 roku  do 23 grudnia 2013 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 15. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 2 grudnia 2013 r
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-02.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-12-02 09:14:35.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-12-02 09:14:35.
czytano: 626 razy, id: 3178
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-02
Aktualizacja wiadomości
Joanna Barczyk

2013-12-02
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018