Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działki nr: 683/18, 683/20, 2797/2 i 2797/3 k.m. 8, położone w Olsztynie - przeznaczone do sprzedaży

WYKAZ 

 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz 651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży:
 
 
     działki nr 683/18 k. m. 8, Ls VI o pow. 0.0121 ha,  nr 683/20 k. m. 8, Ls VI o pow. 0.0578 ha,  nr 2797/2 k. m. 8, Ls VI o pow. 0.0026 ha,  nr 2797/3 k. m. 8, LsVI o pow. 0.0078 ha – powierzchnia ogólna w/w działek 0.0803 ha, położone  w Olsztynie, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00163267/1. 
 
Ls V - 0.0803 ha – cena wywoławcza 28.747,00 zł + 23%VAT= 35 358,81 zł. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia 25 września 2008 roku, działki nr 683/18, 683/20, 2797/2  k.m.8, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 2797/3 leży na terenie oznaczonym symbolem ZL- teren lasów.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
W/w nieruchomość będzie sprzedawana na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej  w drodze bezprzetargowej.
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 02 grudnia 2013 roku  do 23 grudnia 2013 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 15. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 2 grudnia 2013 r
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-02.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-12-02 09:47:14.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-12-02 09:47:14.
czytano: 709 razy, id: 3181
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-02
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018