Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 23 września 2018 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Podtytuł: Olsztyn: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej

Olsztyn: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej

Numer ogłoszenia: 262825 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie poprawy warunków gruntowo-wodnych koniecznych do realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie - ul. Olchowej i Dębowej. Zakres robót dodatkowych obejmuje min.: stabilizację gruntu, regulację pionową urządzeń podziemnych, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.22.21-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie ul. Olchowa i Dębowa wystąpiła konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego. Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 18 listopada 2013 r. stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych w zakresie: stabilizacji gruntu, regulacji pionowej urządzeń podziemnych, mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża oraz wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys. Dlatego Zamawiający postanowił udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a i b

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Usługowo Handlowy DET Zdzisław Galant, ul. Cmentarna 10, 42-242 Rędziny, kraj/woj. śląskie.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-05.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2013-12-05 11:40:21.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2013-12-05 11:40:21.
czytano: 547 razy, id: 3187
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-05
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2013-12-05
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018