Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o naborze na przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Olsztyn w 2014 r.

Ogłoszenie o naborze na przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Olsztyn w 2014 r. 

Wójt Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w 2014 r. z zakresu:

·         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

·         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

·         ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w skład komisji konkursowej wchodzić mogą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia w postaci: zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 18 grudnia 2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem na adres www.sekretariat@olsztyn-jurajski.pl.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-14.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Biskup. Data wprowadzenia: 2013-12-14 08:23:24.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Biskup. Data publikacji: 2013-12-14 08:23:24.
czytano: 312 razy, id: 3208
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-16
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Biskup

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018