Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 23 stycznia 2019 r.

imieniny: Jan, Rajmund

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: konkurs na organizację letnich ogródków gastronomicznych

Wójt Gminy Olsztyn ogłasza konkurs na organizację letnich ogródków gastronomicznych


1) Gmina Olsztyn udostępni części nieruchomości gruntowych pod lokalizację letnich ogródków gastronomicznych w centrum Olsztyna, objętych księgami wieczystymi o numerach:
a) CZ1C/00155409/0, nieruchomość położona na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, składająca się między innymi z gruntu o numerze ewidencyjnym 1988/6, stanowiąca część płyty rynku w Olsztynie, tj. wydzielony grunt z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny o powierzchni do 380 m2.
b) CZ1C/00054746/6, nieruchomość położona przy ul. Zamkowej w Olsztynie, składająca się między innymi z gruntu o numerze ewidencyjnym 1894/2, wydzielony grunt z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny o powierzchni do 70 m2.
Załącznikiem do ogłoszenia jest mapa obejmująca tereny przeznaczone pod letnie ogródki gastronomiczne.
 

2) Podstawowym  kryterium wyboru oferty będzie wizualizacja letniego ogródka gastronomicznego spełniająca poniższe warunki:
a) konstrukcje oraz kolorystyka parasoli i zadaszeń nie powinny stanowić konkurencji dla istniejącej architektury i powinny być dostosowane do charakteru otoczenia;
b) dopuszcza się stosowanie reklam sponsorów na powierzchni parasoli i innych elementów ogródka tylko wtedy, gdy będą korespondowały z aranżacją całości i otoczeniem;
c) konstrukcje mają być wykonane estetycznie, a duże elementy stabilizujące należy osłonić zielenią:
d) elementy zadaszenia ogródków oraz inne elementy ich wyposażenia nie mogą przesłaniać detali architektonicznych znajdujących się w otoczeniu;
e) parasole lub inne zadaszenia nad stolikami nie powinny wykraczać poza linię ogrodzenia ogródka;
f) w ramach ogródków dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury;
g) dopuszcza się stosowanie podestów;
h) dopuszcza się sytuowanie dystrybutorów napojów;
i) wyposażenie ogródków powinny stanowić meble wykonane z tworzyw naturalnych lub imitujących naturalne (np. wiklina, drewno, metal, rattan);
j) ogrodzenia ogródków mają być wykonane przy użyciu estetycznych materiałów naturalnych jako samonośne elementy segmentowe, preferowane są ażurowe;
k) wysokość ogrodzeń ogródków może wynieść max. 90 cm;
l) ogródki mają być obowiązkowo wyposażone w zieleń i kwiaty w donicach, głównie przy ogrodzeniach;
m) w ogrodzenie ogródków mogą być wkomponowane elementy oświetlenia; przy wejściu do ogródków dopuszcza się prezentację menu na sztaludze lub w innej przenośnej formie;
n) elementy zadaszenia i wyposażenia ogródków nie mogą stanowić przeszkód czy utrudnień w ruchu pieszym;
o) uzgodnione, zasadnicze elementy aranżacji ogródków mogą ulegać zmianom w trakcie ich użytkowania, jedynie za zgodą Zespołu ds. opiniowania aranżacji ogródków gastronomicznych;
p) przy opracowaniu aranżacji ogródka gastronomicznego preferowane jest wykorzystanie Sytemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Olsztyn - System jest dostępny w wersji elektronicznej w Referacie Promocji i Turystyki Gminy Olsztyn.
r) na terenie ogródka gastronomicznego oraz poza ogrodzeniem powinien być utrzymywany porządek, należy również ustawić odpowiednia liczbę koszy na odpady;
s) na terenie ogródków dopuszcza się prowadzenie działalności dodatkowej (np. stoiska z kwiatami, prasą, wyrobami sztuki, a także  promocją Gminy);
t) zapewnienie klientom bezpłatnej toalety, zlokalizowanej w sąsiedztwie ogródka, czynnej w godzinach jego funkcjonowania. Toaleta powinna być wizualnie spójna z aranżacją ogródka.
 

3) Wyłoniony w wyniku konkursu organizator ogródka gastronomicznego, zobowiązany będzie do:
a) uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) zgłoszenia Starostwu Powiatowemu w Częstochowie rozpoczęcia robót budowlanych;
c) w przypadku zamiaru sprzedaży napojów alkoholowych do uzyskana stosownego zezwolenia;
d) zgłoszenia Gminie Olsztyn: terminu przystąpienia do prac związanych z rozłożeniem ogródka, a także jego demontażem z udostępnionego gruntu, do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, i przekazania gruntu do dyspozycji Gminy.
 

Sezonem letnim jest okres od 15 kwietnia do 15 października danego roku. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, za odrębną zgodą Gminy możliwe będzie ustalenie innego terminu rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej oraz terminu rozłożenia i złożenia ogródka.


Organizatora ogródka obowiązywać będzie opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana z góry za okres, na który będzie wydana decyzja. Podstawą naliczania opłaty będzie faktycznie zajmowana powierzchnia. Stawkę ustalono uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XXXV/277/09 z 29 grudnia 2009 r.


Stawka za zajęcie pasa drogowego nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy wody i korzystania z kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych.


Wizualizacje letnich ogródków gastronomicznych wraz z sugerowaną lokalizacją, powierzchnią oraz opisem, należy złożyć w punkcie interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, do 24 lutego 2014 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (34) 32-85-076 wew. 23 lub 33, pokoje nr 13 lub 14, w godzinach pracy Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10.

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia o konkursach.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-01-23.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-01-23 15:28:10.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-01-23 15:28:10.
czytano: 973 razy, id: 3243
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-01-23
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019