Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: sprzedaż nieruchomości

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży, niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztyn :
 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym nr 737/4, 738/3 k. m. 12 o pow.0.2083 ha – R-V-0.2083 ha położona w Biskupicach, przy ulicy Zbożowej.   Cena wywoławcza - 71 606,00 zł + 23%VAT = 88 075,38zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy).

Działka oznaczona nr ewidencyjnym nr 737/3, 738/2 k. m. 12 o pow. 0.2084 ha - R-V-0.2084 ha położona w Biskupicach, przy ulicy Zbożowej. Cena wywoławcza - 71 572,00 zł + 23%VAT = 88 033,56 zł(osiemdziesiąt osiem tysięcy  trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy).

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgi wieczyste KW Nr CZ1C/00125621/3 i KW Nr CZ1C/00122293/3.
                                                                                                                                
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 11 poz.415 z dnia 07.02.2006 r., działki nr 737/4, 738/3; 737/3, 738/2  k. m. 12 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku z powyższym Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz.651 ze  zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108).

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(0-34) 3285-076 w.33.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-24.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:53:39.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-04-24 13:53:39.
czytano: 696 razy, id: 3317
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-04-24
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018