Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020”

 Olsztyn, 2 czerwca 2014 r.

IZP.061.1.2014 

 

OGŁOSZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 cytowanej ustawy Wójt Gminy Olsztyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 28 maja 2014 r., znak: WOOŚ.410.255.2014.MG uzgodnił odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Olsztyn.

 

Wójt gminy Olsztyn

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-10.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Biskup. Data wprowadzenia: 2014-06-10 15:58:33.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Biskup. Data publikacji: 2014-06-10 15:58:33.
czytano: 743 razy, id: 3343
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-10
Nowa wiadomość
Katarzyna Biskup

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018