Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 23 września 2018 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów 
w gminie Olsztyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2012r. poz, 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2013r., poz. 1235), a także na podstawie Uchwały Nr XIV/128/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn,  wraz   z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 15 w godzinach pracy urzędu tj. 
poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
wtorek – 7.30 – 16.00,
piątek – 7.30 – 15.00,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.07.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18    o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2014r.
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w tym - możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w sposób, w miejscu i terminach określonych powyżej.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.
 
 
 
                                                                            Wójt Gminy Olsztyn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-06-23.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-06-23 08:52:50.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-06-23 08:52:50.
czytano: 696 razy, id: 3391
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-06-23
Aktualizacja wiadomości
Joanna Barczyk

2014-06-23
Aktualizacja wiadomości
Joanna Barczyk

2014-06-23
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018