Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Olsztyn gm. Olsztyn

 Wójt Gminy Olsztyn

 
na podstawie art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014. 518)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
że zamierza dokonać z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztynie przy ulicy Kazimierza Wielkiego, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 1942 i 1944 k.m. 13. Zgodnie   z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy    w Olsztynie Nr XXI/150/08 z dnia 25 lipca 2008 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 176 poz. 3241 z dnia 25.09.2008 r. teren objęty podziałem, oznaczony jest na planie, symbolem ZI – przeznaczony pod drogę rowerową. Przedmiotowy podział nieruchomości jest realizacją celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntów pod drogę rowerową w miejscowości Olsztyn. Cel publiczny został zdefiniowany w oparciu o art. 6 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów w/w nieruchomość znajduje się we władaniu Pana Franciszka Szecówki.
 
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłosić swoje roszczenia w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Olsztyn Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 10 i przedłożyć dokumenty potwierdzające powyższe prawa.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie podziałowe.
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-07-18.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-07-18 08:10:40.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-07-18 08:10:40.
czytano: 885 razy, id: 3424
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-18
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018