Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 października 2018 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE ROKOWAŃ

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE ROKOWAŃ

Podtytuł: Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej działki o pow. 1.0780 ha położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy (Teren inwestycyjny).

Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK-46. Dla nieruchomości oznaczonej nr 235 k. m. 3 o pow. 1.0780 ha (RV-0.4020ha, RVI-0.6760 ha) Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00108150/5. Brak obciążeń i zobowiązań.

 

 Proponowana cena wywoławcza w/w działki wynosi 600 000,00 zł +23%VAT=738 000,00 zł.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, przy drodze krajowej nr 46, uchwalonym Uchwałą Nr XXV/233/2013 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 2.X.2013r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 roku, poz. 6065  z dnia 8 października 2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest częściowo jako tereny zabudowy usługowej U, w części jako teren drogi publicznej- lokalnej- KD(L) , a częściowo jako teren obsługi komunikacji- KP.

Cena osiągnięta w rokowaniach płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą zaliczkę w pieniądzu do dnia 10 października 2014 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie oraz zgłoszą udział w rokowaniach w zamkniętych kopertach. Zaliczka wniesiona przez osobę, która wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała rokowania od zawarcia umowy notarialnej zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 4.04.2014 r w UG Olsztyn.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.07.2014r w UG Olsztyn

 

Zgłoszenie  powinno zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

-do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

 

Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie w dniu 14 października 2014 roku o godz. 1000.  I etap rokowania pisemne, II etap rokowania ustne (indywidualnie z poszczególnymi oferentami).

Uczestników rokowań obowiązuje regulamin rokowań, z którym można się zapoznać w UG Olsztyn, pok. Nr 13.

 

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13, tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy  nieruchomości-  zgodnie z § 25 ust.1 pkt.12( Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U   z 2004r., Nr 207, poz. 2108 ze zm).

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-08-12.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-08-12 09:59:37.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-08-12 09:59:37.
czytano: 805 razy, id: 3447
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-08-12
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2014-08-12
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018