Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działka rolna położona w Zrębicach Pierwszych - przeznaczona do sprzedaży

 Olsztyn, 4 września 2014 r.                                                                            

 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r., poz.518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznaczona jest do sprzedaży , niżej wymieniona  nieruchomość położona we wsi Zrębice I, gm. Olsztyn:
 
1) działka nr 885/3 k .m. 9  o pow. 0.3466 ha (R-VI-0.3466 ha).Cena wywoławcza  wynosi 14 000,00 zł.  Brak obciążeń. 
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00149361/6 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Zrębice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/234/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 414 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 885/3 k. m. 9,  położona w miejscowości Zrębice I, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   2R– tereny rolnicze bez prawa zabudowy.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
W/w nieruchomość będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-09-04.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:06:06.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-09-04 09:06:06.
czytano: 589 razy, id: 3460
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-09-04
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018