Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działki usługowe, położone w Zrębicach Pierwszych - przeznaczone do sprzedaży

       Olsztyn, 4 września 2014 r.                                                                            

 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r., poz.518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznaczone są do sprzedaży , niżej wymienione  nieruchomości położone we wsi Zrębice I, gm. Olsztyn:
 
1) działka nr 824/4 k .m. 7 o pow. 0.1120 ha (Bi-0.0234ha, Ps-IV-0.0886 ha).Na działce znajduje się budynek garażu – przeznaczony do rozbiórki. Cena wywoławcza  wynosi 48 854,00 zł+23%VAT=60 090,42 zł.  Brak obciążeń. 
 
2) działka nr 822/1, 824/6 k. m. 7 o pow. 0.1123 ha (Ps IV-0.0125 ha, Bi-0.0073 ha, Ps IV-0.0886 ha). Cena wywoławcza wynosi 48 985,00 zł +23%VAT=60 251,55zł.  Brak obciążeń.
 
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00079858/5 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Zrębice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/234/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 414 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 824/4, 822/1, 824/6 k. m. 7,  położone w miejscowości Zrębice I, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U– tereny usługowe.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
 
 
 
 
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-09-04.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:19:21.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-09-04 09:19:21.
czytano: 582 razy, id: 3461
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-09-04
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018