Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 lipca 2019 r.

imieniny: Eustachy, Marika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

działka nr 1646/13 k. m. 12, B o pow. 0.1076 ha położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6 oraz udział 1/3 w działce nr 1646/7 k. m. 12 o pow. 0.0270 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00158893/0.

B - 0.1076 ha – cena wywoławcza 111 183,00 zł +23%VAT= 136 755,09 zł oraz udział w drodze 9 300 zł + 23%VAT= 11 439,00 zł. Ogółem 148 194,09 zł. Brak obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/283/14 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 17 czerwca 2014 r., ogłoszonym w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3518 z dnia 27 czerwca 2014 roku, działka nr 1646/13  k. m. 12, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, udział 1/3 w działce 1646/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami – 1MNU.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

W/w nieruchomość będzie sprzedana, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 10 października 2014 roku do 31 października 2014 roku.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.


Olsztyn, dnia 10 października 2014 r

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-10-10.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:50:55.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2014-10-10 10:50:55.
czytano: 712 razy, id: 3507
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-10-10
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2014-10-10
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019