Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: działka pod usługi, położona w miejscowości Olsztyn, przeznaczona do sprzedaży

WYKAZ 

 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży:
 
     działka nr 235 k. m. 3 o powierzchni 1.0780 ha (RV_ 0.4020 ha, RVI-0.6760 ha) – położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy    w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00108150/5. 
 
Cena wywoławcza – 674 000,00 zł + 23%VAT= 829 020,00 zł. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXV/233/13 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 2 października 2013 r., ogłoszonym w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r, poz. 6065 z dnia 8 października 2013 roku, działka nr 235  k.m.3, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, przeznaczona jest  częściowo jako tereny zabudowy usługowej 6U, w części jako teren drogi publicznej – lokalnej - KD(L), a częściowo jako teren obsługi komunikacji – KP.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 3 grudnia 2014 roku  do 24 grudnia 2014 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.olsztyn-jurajski.pl                                                       
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 3 grudnia 2014 r.
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-12-03.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-12-03 08:10:42.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-12-03 08:10:42.
czytano: 590 razy, id: 3560
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-12-03
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018