Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o wydaniu decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 Olsztyn, dnia 27 marca 2015 r.

 
 
 
GKP.6831.32 i 35.2014
 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w związku z art. 93 ust. 1, 2 i 3, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 97a oraz art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014. 518 j.t.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z 2004 r.)
 
Wójt Gminy Olsztyn
 
informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku zostały wydane decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie ewidencyjnym Olsztyn w gminie Olsztyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 1942 k.m. 13 o powierzchni 0.1510 ha oraz 1944 k.m. 13 o powierzchni 0.6760 ha, zaewidencjonowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie pod numerem identyfikacyjnym GK.6641.2730.2014.
Od przedmiotowych decyzji, służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Olsztyn w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminu Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, pokój 13 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz zamieszczenie na stronach BIP Urzędu Gminy Olsztyn.
 
 
 
 
WÓJT
Tomasz Kucharski
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-03-27.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:20:59.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-03-27 09:20:59.
czytano: 436 razy, id: 3691
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-27
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018