Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Sprzedaż działki nr 139/9 k.m. 3, położonej w Biskupicach na rzecz użytkownika wieczystego

 WYKAZ

 
Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego:
 
 
     Działka nr 139/9 k. m. 3 o powierzchni 0.0722 ha położona w Biskupicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00113411/1. 
 
Bi - 0.0722 ha –wartość przedmiotu prawa własności gruntu – 34 500,00 zł. Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu – 30 500,00 zł. Do zapłaty 4 000,00 zł + koszty wyceny 738,00 zł + koszty dokumentacji geodezyjnej  180,00 zł = 4 918, 00 zł. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/235/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415             z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 139/9  k.m.3, obręb Biskupice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UKR – tereny usług kultu religijnego.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
W/w nieruchomość będzie sprzedawana na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 17 kwietnia 2015 roku  do 8 maja 2015 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2015 r
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-04-17.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-04-17 08:02:36.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-04-17 08:02:36.
czytano: 586 razy, id: 3709
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-04-17
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018