Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztyn



niedziela, 21 października 2018 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działka przeznaczona do zamiany

WYKAZ

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 782 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do zamiany:

Działka nr 97/13 k. m. 2,(Ls IV-0.3288 ha, ŁIV-0.0071 ha) o pow. 0.3359 ha  położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00164605/0 stanowi własność Gminy Olsztyn. 
Wartość w/w  działki  wynosi 48 000 zł.
Brak obciążeń.
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 97/13 k. m. 2 położona w Olsztynie jest przeznaczona pod tereny lasów – ZL.
Działki nr 99/19 (Ls V-0.0052 ha, B-0.0140 ha), 99/20 (LsV-0.0314 ha) k. m. 2 o ogólnej powierzchni 0.0506 ha położone w Olsztynie, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW  Nr CZ1C/00069092/4 stanowi własność osoby fizycznej.
Wartość w/w działek 33 000 zł. Wartość wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 9 400 zł. Obciążenie kredyt hipoteczny. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia
25 września 2008 r., działki nr 99/19 , 99/20 k. m. 2 położone w Olsztynie leżą w terenie oznaczonym symbolem 2KD(D)- tereny projektowanych dróg dojazdowych. 
W/w nieruchomości będą podlegały zamianie , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu www.olsztyn-jurajski.pl  w dniach od 31 lipca  2015 roku  do 21 sierpnia 2015 roku.  


Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 


Olsztyn, dnia 31 lipca 2015 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-07-31.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-07-31 08:53:41.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-07-31 08:53:41.
czytano: 591 razy, id: 3796
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-07-31
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Archiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018