Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 23 września 2018 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działki nr 29 i 30 k.m. 8, położone w miejscowości Turów w gminie Olsztyn - przeznaczone do sprzedaży

                                                   WYKAZ 

    Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 782 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

          działka nr 29 k. m. 8 o powierzchni 1.1940 ha, (RVI- o pow. 0.2380 ha, R IVb-0.4250 ha, RV-0.4590 ha, RVI-0.0720 ha)  położona w Turowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00105549/8. 
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod drogi i budownictwo o pow. 0.1296 ha -33 903,00 zł+23%VAT= 41 700,69 zł + 18 901,00 zł (rola)= 60 601,69 zł.  Brak obciążeń.
    Działka nr 30 k. m. 8 o pow. 1.2470 ha, (R-V- o pow.0.5010 ha, RIVb-0.4640 ha, R VI-0.2820 ha, położona w Turowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ1C/00105549/8
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod drogi i budownictwo o pow. 0.1368 ha – 35 787,00 zł
+ 23%VAT=44 018,01 zł+ 19 715,00 zł (rola)= 63 733,01 zł. Brak obciążeń.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/05 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22.11. 2005 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 29, 30  k. m. 8, obręb Turów, gmina Olsztyn, na długości około 12 m od drogi powiatowej(ul. Długa) w kierunku południowym przeznaczone są pod  planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej symbolem 2KD-DP(Z) teren dróg powiatowych zbiorczych, na długości 60m  w/w działki  leżą na terenie  zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczonej symbolem - MM, pozostała części przedmiotowych działek leży na  terenie – 2R –tereny rolnicze bez prawa zabudowy. Nadmienia się, że przez w/o działki przebiega poprzecznie linia energetyczna napowietrzna EN 220kV.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie ww.olsztyn-jurajski.pl w dniach  od 25 września 2015 roku do  16 października  2015 roku.  


Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 

Olsztyn, dnia 25 września 2015 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-09-25.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-09-25 09:23:56.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-09-25 09:23:56.
czytano: 594 razy, id: 3860
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-09-25
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018