Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR

Olsztyn: Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR
Numer ogłoszenia: 265066 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235022 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.2.1. Wewnętrzną przebudowę budynku poprzez min.: - skucie i uzupełnienie posadzki, - obniżenie poziomu posadzki w budynku o 45 cm (wysokość pomieszczeń przyziemia po obniżeniu 2,55 m), - przebudowę ścian wewnętrznych: wyburzenie, zamurowania, wykonanie nowych ścian działowych, tynkowanie, gipsowanie, malowanie, ułożenie płytek, roboty wykończeniowe, - wymianę oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowę schodów wewnętrznych - monolityczne żelbetowe (rozbiórka starych schodów, wykonanie nowych schodów żelbetowych), - przebudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej wraz z hydrantem p.poż, - przebudowę wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wraz z podgrzewaczem stojącym, - przebudowę wewnętrzną instalacji kanalizacji sanitarnej, - przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła gazowego, grzejników oraz komina powietrzno-spalinowego, - przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, - przebudowę instalacji elektrycznej, 2.2.2. Docieplenie dachu: - ułożyć wełnę mineralną grubości 15 cm na stelażu stalowym zgodnie z przekrojem - ocieplenie dachu wykonane zostanie od wnętrza pomieszczeń), - zamontować rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i instalacje odgromową, - uszczelnienie i wymiana obróbki przy kominach, - wykonanie obróbki blacharskich kominów oraz montaż kratek i nasad wentylacyjnych, 2.2.3. Termomodernizacja obiektu: - usunięcie starej wyprawy tynkarskiej - pokrycie ścian preparatem biobójczym - przyklejenie i kołkowanie styropianu grubości 5 cm, - przyklejenie siatki, - zagruntowanie powierzchni, - położenie tynku akrylowego - ziarno 2,5 mm, 2.2.4. Zagospodarowanie terenu: - wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z murem oporowym, - wykonanie placu z ogrodem: zagospodarowanie zieleni zakup oraz nasadzenie krzewów - 20 szt., wykonanie prac porządkowych, zakupu i montaż ławek - 4 szt., wykonanie ogrodzenia placu wraz z furtką, wykonanie chodników- ścieżek na terenie placu oraz polan trawistych zgodnie z projektem zagospodarowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior Wigor na lata 2015 - 2020 Edycja 2015 r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H. U. LOMA Mariusz Lorentz, ul. Wysockiego 21, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193048,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 328790,00

  • Oferta z najniższą ceną: 326055,23 / Oferta z najwyższą ceną: 328790,00

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-10-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:47:58.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2015-10-07 13:47:58.
czytano: 487 razy, id: 3884
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018