Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica

Olsztyn, dnia 20 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie Uchwały Nr IV/42/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 kwietnia 2015r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętego Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn     z dnia 25 lipca 2008 r., w zakresie § 71 i § 72, w dniach od 29.10.2015r. do 04.12.2015r.,     w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13         w godzinach pracy urzędu, tj.: 
    poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
    wtorek – 7.30 – 16.00,
    piątek – 7.30 – 15.00,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.12.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18 o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić po zakończeniu okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  jest Wójt Gminy Olsztyn.
 
Odnośnie prognozy oddziaływania na środowisko wyjaśniam, że informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, w zakresie § 71 i § 72, została podana do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez właściwy organ czynności przewidzianych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.).


WÓJT GMINY OLSZTYN

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-10-20.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-10-20 15:48:45.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-10-20 15:48:45.
czytano: 640 razy, id: 3889
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-20
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018