Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nieruchomość do sprzedaży

                                                   WYKAZ 

    Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 782) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

     działka nr 1646/13 k. m. 12, B o pow. 0.1076 ha  położona  w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6 oraz udział 1/3 w działce nr 1646/7 k. m. 12 o pow. 0.0270 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00158893/0. 

B - 0.1076 ha – cena wywoławcza  111 129,00 zł +23%VAT= 136 688,67 zł oraz udział w drodze 9 295 zł + 23%VAT= 11 432,85 zł. Ogółem 148 121,52 zł. Brak obciążeń.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/283/14 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 17 czerwca 2014 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3518 z dnia 27 czerwca 2014 roku, działka nr  1646/13  k. m. 12, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, udział 1/3 w działce 1646/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami – 1MNU.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 18 listopada 2015 roku  do 10 grudnia 2015 roku.  


Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 

Olsztyn, dnia 18 listopada  2015 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-11-18.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:54:03.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2015-11-18 09:54:03.
czytano: 594 razy, id: 3930
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-18
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018