Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 19 września 2018 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie k. Częstochowy, ul. Zielona 70

Olsztyn, 1 grudnia 2015 r.
 
Wójt Gminy Olsztyn
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olsztynie k. Częstochowy, ul. Zielona 70
 
 
1. Wymagania niezbędne:
 
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) minimum 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej,
c) znajomość podstawowych zasad wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) przedstawienie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej funkcjonowania GOSiR 
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
- doświadczenie  w zarządzaniu obiektami sportowymi i organizacji imprez sportowych,
- umiejętności organizacyjno-menedżerskie
- dyspozycyjność
 
3. Zakres zadań:
 
a) administrowanie bazą sportową (hala sportowa, boiska, siłownia)
b) programowanie, koordynacja i realizacja zadań z zakresu  sportu i rekreacji
c) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii
d) organizacja imprez sportowych na terenie gminy
e) współorganizacja imprez promujących gminę
f) współpraca z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami oraz klubami sportowymi w zakresie propagowania rekreacji ruchowej
g) kierowanie podległymi pracownikami
h) odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOSiR
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
 
a) praca na pełny etat,
b) umowa na czas określony – 6 m-cy,  z możliwością przedłużenia
c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) ,
 
5. Dodatkowe informacje:
 
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w listopadzie 2015 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOSiR  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
 
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
a) życiorys (CV),
b) pisemna koncepcja funkcjonowania GOSiR
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy,
f) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.
 
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn z dopiskiem „konkurs - GOSiR”  w terminie do 30 grudnia 2015 r.
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2015-12-04.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2015-12-04 12:45:52.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2015-12-04 12:45:52.
czytano: 957 razy, id: 3936
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-04
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018