Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Zielonej i Kϋhna w Olsztynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Olsztyn, 18 stycznia 2016r
OBWIESZCZENIE

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Zielonej i Kϋhna w Olsztynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz         o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie Uchwały Nr XI/106/11 z dnia 29 grudnia 2011r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Zielonej   i Kϋhna w Olsztynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.01.2016r. do 29.02.2016r.,   w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj.: 
    poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
    wtorek – 7.30 – 17.00,
    piątek – 7.30 – 14.00,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.02.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18 o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,       a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić po zakończeniu okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016r.
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r.           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz         o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w tym - możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w sposób, w miejscu i terminach określonych powyżej.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,       w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi        i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób    i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-01-18.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-01-18 08:26:02.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-01-18 08:26:02.
czytano: 567 razy, id: 3992
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-01-18
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018