Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » WYKAZ

Podtytuł: działek położonych w miejscowości Bukowno - przeznaczonych do sprzedaży

                                          Olsztyn, 2 marca 2016 r.                                                                            

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r., poz. 782 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży , niżej wymienione niezabudowane  nieruchomości położone we wsi Bukowno, gm. Olsztyn:            
1)działka nr 28/1 k. m. 2 o pow. 0.1819 ha (RIVa-0.1819 ha). Cena wywoławcza wynosi 38 000,00 zł + 23%VAT= 46 740,00 zł . Brak obciążeń.

2)działka nr 28/2 k.m.2 o pow. 0.1849 ha (RIVa-0.1849ha). Cena wywoławcza wynosi 39 000 ,00 zł+23%VAT= 47 970,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4.500zł +23%VAT=5 535,00zł. Ogółem cena wywoławcza – 53 505,00 zł.  Brak obciążeń.

3) działka nr 28/3 k.m. 2 o pow. 0.1842 ha (R IVb-0.1142 ha, R IVa-0.0700ha).Cena wywoławcza wynosi 38 500,00 zł+23%VAT= 47 355,00zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/10 – cena 4.500 zł +23VAT%.  Ogółem  52 890,00 zł. Brak obciążeń. 

4) działka nr 28/4 k.m. 2 o pow. 0.1909 ha (RV-0.1219 ha, RIVb-0.0690ha). Cena wywoławcza 40 000,00 +23%VAT= 49 200,00zł oraz udział 1/3  w drodze tj działce nr 28/10 – cena 4.500 zł + 23%VAT.Ogółem 54 735,00 zł.  Brak obciążeń.

5) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0.1851 ha (RVI-0.0754 ha, RV-0.1097 ha). Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 zł +23%VAT= 47 970,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj. działce 28/12 – cena  4.200 zł +23%VAT=5 166,00 zł. Ogółem 53 136,00 zł. Brak obciążeń.

6)działka nr 28/6 k.m. 2 o pow. 0.1532 ha (RVI-0.1532 ha). Cena wywoławcza wynosi 32 000,00+23%VAT=             39 360,00 zł oraz  udział 1/3 w drodze tj. działce nr 28/12 – cena 4.200zł +23%VAT= 5 166,00 zł. Ogółem 44 526,00 zł. Brak obciążeń.

7) działka nr 28/7 k.m. 2 o pow. 0.1528 ha (N- 0.0490 ha, R-VI- 0.1038 ha). Cena wywoławcza 32 000,00 zł +23%VAT= 39 360,00 zł oraz udział 1/3 w drodze tj . działce nr 28/12 –  cena 4.200 zł +23%VAT= 5 166,00 zł.   Ogółem; 44 526,00 zł. Brak obciążeń.


Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00105549/8 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów            i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 28/1, 28/2 , 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7  k.m.2, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy         o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2016-03-02

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.