Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

                                          Olsztyn, 4 maja 2016 r.                                                                            

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z  2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży  niżej wymienione niezabudowane  nieruchomości położone we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:            
1) działka nr 584/4 k. m. 10 o pow. 0.3567 ha (R V-0.3567ha).Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 66 240,00 zł+23%VAT=81 475,20 zł. W części rolnej  3 249,00 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 84 724,20 zł.  Brak obciążeń. 

2) działka nr 588/2 k. m. 10 o pow. 0.6789 ha (RV-0.6789 ha). Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 130 280,00 zł +23%VAT= 160 244,40zł. W części rolnej 6 000 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 166 244,40 zł . Brak obciążeń.
Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym                     w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 584/4, 588/2 k. m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pasie 75m od drogi publicznej w pozostałej części 1R- teren upraw polowych.
Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy         o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.
W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                        14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).   
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.

 

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-04.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:19:26.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-05-04 12:19:26.
czytano: 496 razy, id: 4111
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-04
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018