Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 18 października 2018 r.

imieniny: Hanna, Klementyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, położona w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

                                                   WYKAZ 

    Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

     działka nr 1646/12 k. m. 12, B o pow. 0.1075 ha  położona  w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00054746/6 oraz udział 1/3 w działce nr 1646/7 k. m. 12 o pow. 0.0270 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00158893/0. 

B - 0.1075 ha – cena wywoławcza  95 000,00 zł +23%VAT= 116 850,00 zł oraz udział w drodze 8 420 zł +23%VAT= 10 356,60 zł. Ogółem 127 206,60 zł. Obciążenie: centralnie przez działkę nr 1646/12 przebiega sieć wodociągowa (wA40).

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/283/14 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 17 czerwca 2014 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3518 z dnia 27 czerwca 2014 roku, działka nr  1646/12  k. m. 12, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, udział 1/3 w działce 1646/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami – 1MNU.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy           o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,       o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 4 maja 2016 roku  do 26 maja 2016 roku.  
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

Olsztyn, dnia 4 maja 2016 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-04.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:23:37.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-05-04 12:23:37.
czytano: 516 razy, id: 4112
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-04
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018