Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 20 października 2018 r.

imieniny: Irena, Kleopatra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Olsztyn: Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Olsztyn: Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach
Numer ogłoszenia: 111842 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60518 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Wymianę pokrycia dachu budynku zdjęcie warstwy izolacyjnej stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z folią izolacyjną i wysprzątanie powierzchni stropu, demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi gzymsu rynnami i rurami spustowymi, rozebranie kominów w części zachodniej budynku,remont kominów wraz z ich otynkowaniem, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blacho -dachówki w kolorze szarym wraz z zamontowaniem ław kominiarskich, drabinek śniegowych oraz włazów dachowych, ponowne ułożenie folii izolacyjnej i ocieplenia ostatniej kondygnacji, Remont elewacji budynku szkoły przygotowanie elewacji pod malowanie, naprawa uszkodzonych tynków, oczyszczenie powierzchni- zagruntowanie powierzchni, malowanie elewacji farbą silikonową zgodnie z opracowanym projektem kolorystyki, -demontaż i montaż instalacji odgromowej, -wymiana płytek na schodach zewnętrznych, -malowanie barierek i elementów stalowych, Zagospodarowanie terenu -ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe i parkingu. -czyszczenie i malowanie ogrodzenia Dane budynku Długość: 30 m Szerokość : 18,95 m Powierzchnia zabudowy budynku 472,90 m2 Kubatura budynku 8514,94 m3 Liczba kondygnacji: 2 Wysokość: ok. 11,5 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.44.21.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WOJTEX Wojciech Dybiński, Srocko 84, 42-244 Mstów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232059,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 179747,97

  • Oferta z najniższą ceną: 179747,97 / Oferta z najwyższą ceną: 265000,00

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-05-05.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:55:28.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-05-05 11:55:28.
czytano: 569 razy, id: 4116
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-05
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018