Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podtytuł: Budowa remizy OSP w Kusiętach

Olsztyn: Budowa remizy OSP w Kusiętach
Numer ogłoszenia: 109121 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116320 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, woj. śląskie, tel. 34 328 50 76, faks 34 328 50 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy OSP w Kusiętach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa remizy OSP w Kusiętach. 2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę budynku (dane techniczne budynku: szer. 33,59 m; wys. do 7,65 m; pow. zabudowy 385,20 m2; pow. użytkowa 374,45 m2; kubatura 2 250,0 m3). Budynek składa się z dwóch części (brył prostopadłościennych złączonych ze sobą): w pierwszej znajduje się garaż dwustanowiskowy dla samochodów ratowniczych, pomieszczenia socjalne, szatnie, toaleta, magazyn oraz kotłownia. W drugiej części znajduje się sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym, toaleta, szatnia oraz pomieszczenie biurowe. Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodociągowo - kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, c.o. i cwu. oraz kotłownię. Budynek wentylowany grawitacyjnie wspomagany mechanicznie. Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki okienne. Materiały wykończeniowe zewnętrzne: - Elewacja - ocieplenie metodą lekką, mokrą z tynkiem akrylowym, cokół w tynku mozaikowym, obróbki blacharskie attyki z blachy stalowej powlekanej, parapety zewnętrzne przy oknach z blachy stalowej powlekanej, - Bramy garażowe wjazdowe segmentowe z automatyką, - Rury spustowe z blach stalowej powlekanej z siatką zapobiegającą zapychaniu instalacji przez liście, Materiały wykończeniowe wewnętrzne: - Posadzki - płytki gresowe 30x30 z cokołami w pomieszczeniach: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15,1/17, 2/1 - Posadzki - płytki gresowe 50x50 półmatowe w pomieszczeniach 1/7,1/8,1/9,1/10, 1/11,1/16, 1/17 - Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo w pomieszczeniach 1/1, 1/2, - Schody w pomieszczeniu garażowym - żelbetowe, stopnica i podstopnie obłożone płytkami gresowymi 30x30, cokół z płytki gresowej cokołowej. Balustrada schodowa wykonana ze stali ocynkowanej, - Parapety wewnętrzne - konglomerat marmurowy, - Ściany tynk cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią gipsową, malowane farbami emulsyjnymi, - W pomieszczeniach sanitarnych: toalety, sanitariaty, szatnie oraz kotłownia płytki ceramiczne do wysokości 2,1 m. Budowę budynku przewidziano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków ceramicznych. Płyta stropu antresoli w konstrukcji płytowej żelbetowej o wysokości 14 cm. Strop pracuje jako dwukierunkowo zbrojony i jest swobodnie podparty na ścianach poprzecznych i podłużnych budynku. Przykrycie dachu stanowić będzie więźba dachowa, której głównymi elementami nośnymi są dźwigary kratowe w rozstawie co 1,0m z drewna C24 w systemowej konstrukcji. Konstrukcja dachu pokryta blachą trapezową. Z uwagi na bryłę budynku, podział funkcjonalny budynku wprowadzono rdzenie i słupy żelbetowe wspierające belki i usztywniające ściany nośne. Budynek został posadowiony na sprężystym podłożu gruntowym za pośrednictwem ław oraz stóp fundamentowych. Zakres robót budowlanych m.in.: roboty ziemne, fundamenty, roboty murarskie, roboty żelbetowe, nadproża żelbetowe, nadproża prefabrykowane, wieńce żelbetowe, konstrukcja daszku, zbrojenia, strop monolityczny, schody żelbetowe, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe, roboty dekarskie, elewacja, wykonanie sceny zewnętrznej. Zakres robót instalacji elektrycznej m.in.: rozdzielnia główna RG nN wraz z linią zasilającą, instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, zewnętrznego, instalacja gniazd wtykowych 230V i siłowych, zasilania urządzeń sanitarnych i technologicznych obiektu, połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwprzepięciowej, instalacji odgromowej. Zakres robót instalacyjnych m.in.: instalacja wod-kan wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacja p.poż - hydranty przeciwpożarowa, instalacja c.o. wraz z kotłownią, instalacja gazu. Zagospodarowanie terenu: wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie chodników, dojazdów oraz miejsc postojowych. 2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.4.Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.21.61.21-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Produkcyjny - Handlowo - Usługowy ROMEX Anna Romańska, Zrębice Pierwsze, ul. Główna 12b, 42-256 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 955457,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 869358,32

  • Oferta z najniższą ceną: 869358,32 / Oferta z najwyższą ceną: 1678073,43

  • Waluta: PLN .

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-06-29.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2016-06-29 10:00:36.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2016-06-29 10:00:36.
czytano: 652 razy, id: 4176
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-29
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018