Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: działek położonych w miejscowości Przymiłowice - przeznaczonych do zamiany

WYKAZ 

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do zamiany:

Działka nr 255/2 k. m. 4, (B-0.0232 ha) o pow. 0.0232 ha, której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00103114/6, działka nr 272/2 k. m. 4,5 (B-0,0260 ha) o powierzchni 0,0260 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00119229/0, działka nr 485/1 k. m. 6 (R-VI-0,0069 ha) o powierzchni 0,0069 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW CZ1C/00076106/8 stanowiące własność Gminy Olsztyn. Działki te są położone we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn
Wartość w/w  działek  wynosi 17 475,00 zł.
Brak obciążeń.
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Przymiłowice, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/151/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3242 z dnia 25 września 2008 roku, w/w działki  położone w Przymiłowicach są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 1MN.
Działki nr 483/4 k.m. 6(R VI-0.0098 ha) o pow. 0,0098 ha, nr 483/7 k. m. 6 (RVI-0.0090 ha) 
 o j pow. 0.0090 ha , nr 484/2 k. m. 6 (RVI-0,0044 ha) o pow. 0,0044 ha, nr 486/2 k. m. 6 (RVI-0,0062 ha) o pow. 0,0062ha, nr 487/1 k. m. 6 (RVI0,0043ha) o pow. 0,0043 ha położone w Przymiłowicach, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW  Nr CZ1C/00071726/5 stanowiące własność osoby fizycznej.
Wartość w/w działek 6 996,00 zł. Brak obciążeń. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Przymiłowice, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/151/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3242 z dnia
25 września 2008 r., w/w działki położone w Przymiłowicach leżą w terenie oznaczonym symbolem KD-DG(L) - drogi gminne lokalne. 
W/w nieruchomości będą podlegały zamianie , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu www.olsztyn-jurajski.pl  w dniach od 13 lipca 2016 roku do 5 sierpnia 2016 roku.  


Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 


Olsztyn, dnia 13 lipca 2016 r.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2016-07-13.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2016-07-13 09:14:14.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2016-07-13 09:14:14.
czytano: 464 razy, id: 4199
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-07-13
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018