Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 22 września 2018 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: konkurs na stanowisko INSPEKTORA DS. DRÓG

                                                                                                      Olsztyn,  13 lutego  2017 r.

 

Wójt Gminy Olsztyn

ogłasza konkurs na stanowisko

 

INSPEKTORA DS. DRÓG

 

w Urzędzie Gminy Olsztyn

42-256  Olsztyn k. Częstochowy,   Plac Marszałka Józefa  Piłsudskiego 10

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe
 2. niekaralność,
 3. prawo jazdy
 4. dobra znajomość  obsługi komputera i urządzeń biurowych

 

 1. Preferowane  kwalifikacje dodatkowe:

 

 • Doświadczenie zawodowe w  jednostce zarządzającej siecią drogową,  w wykonawstwie robót drogowych lub w projektowaniu dróg.
 • wykształcenie  w  specjalności:  budownictwo, logistyka,  transport  lub pokrewnej
 • Znajomość: ustawy o drogach publicznych,  transporcie publicznym, prawa budowlanego,  prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,  procedur administracyjnych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych,
 • Umiejętność analizy i syntezy  informacji

 

3. Zakres zadań:

 

 1. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
 2. Organizacja i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg
 3. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  oraz naliczanie stosownych opłat
 4. Nadzór nad właściwym oznakowaniem dróg gminnych
 5. Przeprowadzanie okresowych kontroli  stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
 6. uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych  oraz lokalizacji  urządzeń obcych w pasie dróg gminnych
 7. zapewnienie właściwego utrzymania  przystanków  znajdujących się na terenie gminy
 8. przygotowywanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych w zakresie przedmiarów robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót drogowych
 9. nadzór nad pielęgnacją zieleni w pasie drogowym
 10. koordynowanie spraw związanych z organizacją  komunikacji  publicznej.
 11. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych  w zakresie dbałości o stan dróg i chodników,  ich oznakowania, a także w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu..

 

       4.  Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca na pełny etat,
 2. pierwsza umowa na czas określony – 6 m-cy,  z możliwością przedłużenia
 3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia             18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) ,

 

 

5.  Dodatkowe informacje:

 

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. życiorys (CV),
 2. kopia dowodu osobistego,
 3. kopia prawa jazdy
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.

 

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „konkurs – inspektor drogowy” ,  w terminie  do  28 lutego  2017 r.,  do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn k. Częstochowy  lub przesłać pocztą. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-02-13.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:50:17.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2017-02-13 13:50:17.
czytano: 1007 razy, id: 4441
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-02-13
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018