Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nieruchomość położona w miejscowości Turów, przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

                 WYKAZ 

    Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego:

     Działka nr 16/10 k. m. 9 o powierzchni 0.0799 ha , położona  w Turowie, dla której Sąd Rejonowy   w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00089346/6. 

B - 0.0799 ha –wartość przedmiotu prawa własności gruntu – 31 090,00 zł. Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu – 16 167,00 zł. Do zapłaty 14 923,00 zł. Brak obciążeń.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 16/10  k. m. 9, obręb Turów, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U – teren zabudowy usługowej.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:
1)    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
2)    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
W/w nieruchomość będzie sprzedawana na rzecz użytkownika wieczystego w formie bezprzetargowej.

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie ww.olsztyn-jurajski.pl  w dniach od 16 marca 2017 roku  do 6 kwietnia 2017 roku,  

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

Olsztyn, dnia 16 marca 2017 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-03-16.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2017-03-16 11:45:32.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2017-03-16 11:45:32.
czytano: 418 razy, id: 4474
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-16
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018