Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Działka położona w miejscowości Przymiłowice - przeznaczona na sprzedaż

WYKAZ 
 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:
 
     działka nr 714/2 k. m. 5 o powierzchni 0.2661 ha (RV- 0.2661 ha) – położona  w Przymiłowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00174611/8. 
 
Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wynosi 9 914,00 zł+ 23%VAT= 12 194,22 zł, w części rolnej 2 814 zł. Ogółem 15 008,22 zł. Obciążenia: w/w nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 31.08.2020 roku. Działka wąska o szer. średnio ok. 8m z możliwością zabudowy ok. 200 m2  w pasie ok.4m.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 22 listopada 2005 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r, poz. 413 z dnia 07 lutego 2006 roku, działka nr 714/2  k. m. 5, obręb Przymiłowice, gmina Olsztyn, na głębokości około 2m od drogi gminnej ( ulica Podgrabie) przeznaczona jest  pod planowane poszerzenie tej drogi oznaczonej na planie symbolem 3KD-DG(L)- drogi gminne lokalne. W dalszej części ww. działka na długości do 60m wzdłuż drogi gminnej oznaczonej symbolem 5 KD(L) leży na terenie oznaczonym symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostała część przedmiotowej działki leży na terenie 1R- tereny rolnicze.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy  o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 30 października 2017 roku  do 20 listopada 2017 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.olsztyn-jurajski.pl                                                       
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 30 października 2017 r

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2017-10-30

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.