Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: ustanowienie prawa przechodu i przejazdu wna działce gminnej w Olsztynie

                                        WYKAZ 
 
 
 
 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Nr 121) podaje się do publicznej wiadomości, że będzie ustanowione prawo przechodu i przejazdu na:
 
 
                działce nr 799/4 k. m. 7  położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00017373/9.
 
Prawo przechodu i przejazdu będzie ustanowione  dla Tauron Dystrybucja S.A do wykonywania bieżącej obsługi stacji transformatorowej usytuowanej na  działce nr 799/1 położonej we wsi i gm. Olsztyn w pasie gruntu o długości 16 metrów i szerokości 2,5 m wzdłuż południowej granicy działki tej działki - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  w Olsztynie Nr XXVII/322/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku . Opłata jednorazowa  przechodu i przejazdu została wyliczona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 435,00 zł + 23%VAT= 535,00 zł.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25 lipca 2008 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz.3242 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 799/4 k.m.7, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  ZP – tereny zieleni urządzonej.
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn II piętro oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie ww.olsztyn-jurajski.pl  w dniach od 12.07.2018 roku  do 02.08.2018 roku.  
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie                       pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
Olsztyn, dnia 12  lipca 2018 r

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2018-07-12

Dodanie artykułu - Joanna Barczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.