Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 23 lutego 2020 r.

imieniny: Damian, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 11 września 2018 r. godz. 14:00

Rada Gminy Olsztyn
Pl. Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
Olsztyn, dnia 3 września 2018 r.
USC. 0052.4.2018

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2018 r. godz.  14:00 w Urzędzie Gminy Olsztyn – sala sesyjna, odbędzie się Sesja Rady Gminy Olsztyn
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji  Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela (projekt nr XXVIII/323/18).  
5. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olsztyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  (projekt nr XXVIII/324/18).
6. Uchwała  w  sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Turowie, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października  2018 r. (projekt nr XXVIII/325/18).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Olsztynie (projekt nr XXVIII/326/18).  
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Przymiłowice i obciążenia jej odpowiednimi służebnościami (projekt nr XXVIII/327/18).
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 2007/11 k.m. 13, położonej w Olsztynie (projekt nr XXVIII/328/18).  
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Olsztynie (projekt nr  XXVIII/329/18).  
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (projekt nr XXVIII/330/18).
11. Uchwała w sprawie zmian w  „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024” (projekt nr XXVII/331/18).
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Banaszak

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-09-07.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:32:48.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2018-09-07 12:32:48.
czytano: 182 razy, id: 5072
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-09-07
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020