Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 24 maja 2019 r.

imieniny: Joanny, Zuzanny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. godz. 14:00

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U.  z  2018 r., poz.994 ze  zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. godz. 14:00  w  Urzędzie Gminy Olsztyn – sala sesyjna, odbędzie się Sesja Rady Gminy Olsztyn z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji  Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”  (projekt nr XXIX/332/18).  
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 2585/8 w Olsztynie  (projekt nr XXIX/333/18).
6. Uchwała  w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w miejscowości Turów (projekt nr XXIX/334/18).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w miejscowości Przymiłowice (projekt nr  XXIX/335/18).  
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy Olsztyn (projekt nr XXIX/336/18).
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. nieruchomości gminnej, zbudowanej stacją transformatorową (projekt nr XXIX/337/18).  
10. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Olsztyn (projekt nr XXIX/338/18).
11. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica (projekt nr XXIX/339/18).
12. Uchwała  w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (projekt nr XXIX/340/18).
13. Uchwała  w  sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr XXIX/341/18).
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (projekt nr XXIX/342/18).
15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (projekt nr XXIX/343/18).
16. Uchwała w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024” (projekt nr XXIX/344/18).
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta (projekt nr XXIX/345/18).
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta (projekt nr XXIX/346/18).
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
23. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Banaszak

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-10-10.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:53:53.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2018-10-10 13:53:53.
czytano: 255 razy, id: 5107
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-16
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2018-10-10
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2018-10-10
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019