Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 26 czerwca 2019 r.

imieniny: Jan, Paulina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Częstochowskiego pod poszerzenie drogi powiatowej 1013 Biskupice- Zaborze nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztyn.

                                        WYKAZ 
 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do przekazania w formie darowizny na rzecz  Powiatu  Częstochowskiego pod poszerzenie drogi powiatowej 1013 Biskupice- Zaborze następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Olsztyn:
 
Działka nr 485 o pow. 0.2400 ha (RIVb-0.0182ha, RV-0.0208 ha, RIVa-0.1078ha, dr-0.0932ha) oraz działka nr 489/1 o pow. 0.8311 ha ( RV-0.0518ha, dr- 0.7332 ha, RVI-0.0461 ha) dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/000122293/3. 
Wartość powyższych nieruchomości została wyliczona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 296 630,00 zł. Brak obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn    z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 485 i 489/1  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-DP 08086(Z), 1KD-DP 08454(Z) –drogi powiatowe zbiorcze oraz częściowo leżą na terenie oznaczonym symbolem 1R- tereny rolnicze.  
 
W/w nieruchomości będą podlegały darowiźnie , w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 20 grudnia 2018 roku  do 11 stycznia 2019 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
 
Olsztyn, 20 grudnia 2018 r

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2018-12-20.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2018-12-20 09:55:27.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2018-12-20 09:55:27.
czytano: 198 razy, id: 5235
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-20
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019