Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 23 sierpnia 2019 r.

imieniny: Róża

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 14.30

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 14.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się III sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z załączonym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji
2.    Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.    Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
4.    Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn (projekt nr III/23/19)
5.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Olsztyn (projekt nr III/24/19)
6.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/14 z dnia 14 lutego 2014 r., w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czynności i porządku na terenie Gminy Olsztyn” (projekt nr III/25/19)
7.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr III/26/19)
8.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr III/27/19)
9.    Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica (projekt nr III/28/19)
10.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie „Osiedla pod Wilczą Górą” w miejscowości Kusięta w Gminie Olsztyn(projekt nr III/29/19)
11.    Uchwała w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych (projekt nr III/30/19)
12.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r. (projekt nr III/31/19)
13.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/11/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2025 (projekt nr III/32/19)
14.    Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. (projekt nr III/33/19)
15.    Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2019-2025 (projekt nr III/34/19)
16.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019” (projekt nr III/35/19)
17.    Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (projekt nr III/36/19)
18.    Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
(projekt nr III/37/19)
19.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olsztyn na lata 2019-2021 (projekt nr III/38/19)
20.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (projekt nr III/39/19)
21.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok 2019 (projekt nr III/40/19)
22.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wypłaconych za 2018 rok nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Olsztyn
23.    Interpelacje i zapytania radnych
24.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
25.    Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty
26.    Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Olsztyn.
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


     Janusz Konieczny

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-02-26.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2019-02-26 16:34:10.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2019-02-26 16:34:10.
czytano: 174 razy, id: 5278
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-26
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2019-02-26
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019