Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 23 sierpnia 2019 r.

imieniny: Róża

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w gminie Olsztyn, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U.2018.1945, Dz.U.2019.60), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U.2018.2081, Dz.U.2018.1479), a także na podstawie Uchwały Nr XII/110/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w gminie Olsztyn,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

oraz

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19.03.2019r. do 19.04.2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj.: 

-  poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,

-  wtorek – 7.30 – 17.00,

-  piątek – 7.30 – 14.00,

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa, odbędzie się w dniu 08.04.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18 o godz. 12.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, odbędzie się w dniu 08.04.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 18 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy wnosić po zakończeniu okresu wyłożenia projektów do publicznego wglądu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2019r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów miejscowych, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, w tym - możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w sposób, w miejscu i terminach określonych powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

Wójt Gminy Olsztyn

Tomasz Kucharski  

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-03-11.
Wprowadził do systemu: Olga Haber. Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:08:44.
Zatwierdził do publikacji: Olga Haber. Data publikacji: 2019-03-11 08:08:44.
czytano: 208 razy, id: 5284
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-11
Aktualizacja wiadomości
Olga Haber

2019-03-11
Nowa wiadomość
Olga Haber

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2019