Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 14.30

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się V sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Debata nad raportem o stanie gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn wotum zaufania (projekt nr: V/55/19).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok (projekt nr: V/56/19).
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2018 rok (projekt nr: V/57/19).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn(projekt nr: V/58/19).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Południowej i Olsztyńskiej, w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (projekt nr: V/59/19).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ul. Szkolnej, w miejscowości Turów w gminie Olsztyn (projekt nr: V/60/19).
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Olsztyn (projekt nr: V/61/19).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr: V/62/19).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (projekt nr: V/63/19).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt nr: V/64/19).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2019 – 2025 (projekt nr: V/65/19).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olsztyn na lata 2019-2025 (projekt nr: V/66/19).
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
18. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty.
19. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

     Janusz Konieczny

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-05-28.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:40:25.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2019-05-28 15:40:25.
czytano: 206 razy, id: 5424
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-28
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020